Firma Promeco

Założona w Finlandii firma Promeco posiada swoją jednostkę produkcyjną w Polsce, zapewniając usługi i produkty klientom z całego świata.

Informacje Kontaktowe

Usługi i produkty firmy Promeco – oraz profesjonalistów stojący za nimi — można znaleźć na całym świecie.

Promeco Group Oy (VAT FI21752500)

Siedziba główna

Mettälänkatu 91, P.O. Box 116
FI-38700 Kankaanpää,
FINLANDIA

Tel: +358 207 595 200

Jednostki produkcyjne w Finlandii

Adresy e-mail w formie: imię.nazwisko@promeco.fi

Promeco Kankaanpää

Promeco Oy
VAT FI18640129

Mettälänkatu 91, P.O. Box 116
FI-38700 Kankaanpää,
FINLANDIA

Tel: +358 207 595 200

Jednostka produkcyjna Pansia

Mettälänkatu 91, P.O. Box 116
FI-38710 Kankaanpää,
FINLANDIA

Zamówienia:
order.pan@promeco.fi

Jednostka produkcyjna Yrityspuisto

Asemakatu 34
FI-38700 Kankaanpää,
FINLANDIA

Zamówienia:
order.ypu@promeco.fi

Promeco Pansia

Promeco Vaasa

Dynamotie 4 S, P.O. Box 227
FI-65320 Vaasa,
FINLANDIA

Orders:
order.vaasa@promeco.fi

Jednostki produkcyjne w Polsce

Adresy e-mail w formie: imię.nazwisko@promeco.pl

Promeco Gościcino

Promeco SP. z o.o.
VAT PL5882214176

Ul.Klimka 10
PL-84-241 Gościcino,
POLSKA

Tel: +48 58 677 27 27

Zamówienia: orders.pgp@promeco.fi

Promeco Strzebielino

Juliana Tuwima 5
PL-84-220 Strzebielino,
POLSKA

Kluczowe osoby

Zespół sprzedaży

Kontakt

"*" indicates required fields

Ochrona danych
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Informacje dotyczące faktur

Prosimy o zamieszczenie wymaganych danych na fakturze:

  • Nazwa dostawcy
  • Data faktury
  • Numer faktury
  • Informacje referencyjne
  • Zakupiony towary
  • Całkowita kwota do zapłaty oraz waluta
  • Termin płatności
  • Numer ID dostawcy
  • Spółka nabywająca oraz nabywca
  • Numer zamówienia

Prawidłowe i dokładne dane zamieszczone na fakturze pozwolą zapobiec opóźnieniom i zagwarantują Państwu terminową płatność. Faktury zawierające niedokładne dane mogą spowodować opóźnienie w płatności.

Invoicing info

Operator:
Ropo Capital (alias Enfo) (Operator ID: 003714377140)

Adresy:
Promeco Group Oy: 003721752500
Promeco Oy: 003718640129
VM-Group Oy: 003707851860

Wysyłka pocztą elektroniczną

Temat wiadomości musi zawierać zarejestrowaną nazwę spółki będącej odbiorcą faktury. Prosimy o załączanie jednego egzemplarza faktury do jednej wiadomości e-mail. Faktury należy przesyłać na adres e-mail: skannauspalvelu (a) ropocapital.fi.

Proszę o przesyłanie faktur dotyczacych Promeco SP. z o.o. na adres:
invoice (a) promeco.pl
W jednym mailu powinna znajdować się jedna faktura.

Wysyłka zwykłą pocztą

W przypadku braku możliwości wysyłki faktur poczta elektroniczną, prosimy o przesłanie jej na poniższe adresy. Należy pamiętać, że są one przeznaczone wyłącznie do celów fakturowania. Zwykła korespondencja powinna być wysyłana do jednostki biznesowej.

Promeco Group Oy | Promeco Oy | VM-Group Oy

P. O. Box 8179
FI-02066 DOCUSCAN, FINLANDIA

Careers - every member