bending särmäys vaasa

Promeco

Rodzinne przedsiębiorstwo

Wystarczająco duże, aby zaspokoić Państwa potrzeby na szeroką skalę. Spersonalizowane tak, aby dbać o najdrobniejsze szczegóły.

Podtrzymywanie dumnego dziedzictwa

Firma Promeco to fińskie przedsiębiorstwo rodzinne. Głębokie zaangażowanie właścicieli i pracowników firmy daje jej olbrzymią przewagę nad konkurencją. Powstanie dwóch pierwotnych jednostek firmy Promeco sięga początku lat 70. XX wieku — nadal zatrudniamy kilka osób, które pracują dla nas od czasu założenia firmy. Jesteśmy również dumni z drugiego pokolenia właścicieli oraz pracowników, przyczyniających się do nieustającego sukcesu w zapewnianiu rozwiązań klientom z całego świata.

Promeco jest głównie własnością założycieli oraz bliskich członków ich rodzin: rodziny Ojala i rodziny Aurejärvi.

Promeco family - A proud legacy

Zarząd

Głównym celem Promeco Group jest stworzenie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy – klientów, pracowników i właścicieli.

Promeco Group jest własnością swoich założycieli i członków dwóch rodzin – Ojala i Aurejarvi. Pod koniec 2023 r. 40% udziałów w Promeco zostało nabyte przez Findę, co w większym, stopniu wzmocniło zasoby kapitałowe Grupy.

Właściciele wnoszą swój wkład w rozwój Promeco głównie poprzez aktywną pracę w Zarządzie. Aktualnie Zarząd firmy składa się z sześciu członków, z których trzech reprezentuje właścicieli. Rodzinę Ojala reprezentuje Jenni von Veh (wiceprzewodniczący) i Antti Ojala, rodzinę Aurejarvi i Findę reprezentuje Ted Roberts (przewodniczący). W skład Zarządu wchodzą również: Riitta Palmén, Adel Hattab i Akseli Reho.

Historia dotrzymywania obietnic

Grupa przedsiębiorstw Promeco Group składa się z trzech podmiotów: Promeco Oy, VM-Group Oy oraz Promeco S.A. Dwa z nich zostały założone w latach 70. ubiegłego wieku. Fabryki Promeco Group znajdują się w czterech miejscach na terenie Finlandii i Polski.

Kluczowe osoby

Zespół sprzedaży