RODZINNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Wystarczająco duże, aby zaspokoić Państwa potrzeby na szeroką skalę. Spersonalizowane tak, aby dbać o najdrobniejsze szczegóły.

PODTRZYMYWANIE DUMNEGO DZIEDZICTWA

Firma Promeco to fińskie przedsiębiorstwo rodzinne. Głębokie zaangażowanie właścicieli i pracowników firmy daje jej olbrzymią przewagę nad konkurencją. Powstanie dwóch pierwotnych jednostek firmy Promeco sięga początku lat 70. XX wieku — nadal zatrudniamy kilka osób, które pracują dla nas od czasu założenia firmy. Jesteśmy również dumni z drugiego pokolenia właścicieli oraz pracowników, przyczyniających się do nieustającego sukcesu w zapewnianiu rozwiązań klientom z całego świata.

Promeco family - A proud legacy

HISTORIA DOTRZYMYWANIA OBIETNIC

Grupa przedsiębiorstw Promeco Group składa się z trzech podmiotów: Promeco Oy, VM-Group Oy oraz Promeco S.A. Dwa z nich zostały założone w latach 70. ubiegłego wieku. Fabryki Promeco Group znajdują się w czterech miejscach na terenie Finlandii i Polski.

Promeco Timeline

WŁAŚCICIELE I ZARZĄD

Firma Promeco jest w większości własnością założycieli oraz bliskich członków ich rodzin: rodziny Olaja (posiadającej 80% udziałów) (z uwzględnieniem zarówno jej pierwszego, jak i drugiego pokolenia), rodziny Koistinen (10% udziałów) (z uwzględnieniem zarówno jej pierwszego, jak i drugiego pokolenia) oraz rodziny Aurejärvi (10% udziałów). Właściciele firmy Promeco są często jej pracownikami — stanowi to potwierdzenie ich ogromnego zaangażowania.

Zarząd firmy Promeco składa się z jej właścicieli:

Jenni von Veh — przewodniczący zarządu
Mikko Ojala
Antti Ojala
Marco Koistinen
Tommi Aurejärvi

Promeco family - A proud legacy