OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Firma Promeco działa w trzech obszarach: przemyśle przybrzeżnym i morskim, kolejnictwie oraz elektrowniach. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam zdobyć wysoce specjalistyczną wiedzę w każdym z tych sektorów.
Kontakt