Toimialat

Promeco on keskittänyt toimintansa neljään toimialaan: Meriteollisuus & offshore, raideliikenneteollisuus, voimalaitokset ja valmistavan teollisuuden laitteistot. Olemme kartuttaneet osaamistamme kaikilla näillä erikoisaloilla jo useiden vuosikymmenten ajan.