wind-power-by-insung-yoon-Ya31EKiTfJM-unsplash

Vastuullisuus ja Laatu

Meillä Promecolla kestävän kehityksen periaatteet ovat keskiössä kaikessa toiminnassamme: toimimme vastuullisuuden periaatteiden mukaan niin sosiaalisen-, ympäristöllisen- ja taloudellisen vastuun saralla.

Ajatuksia vastuullisuusraportistamme

Meillä on ilo esitellä viimeisin vastuullisuusraporttimme, joka on olennainen osa sitoutumistamme läpinäkyvyyteen ja vastuullisuuteen kestävän kehityksen pyrkimyksissämme. Raportti antaa laajan katsauksen siihen, miten olemme edistyneet kestävyystavoitteidemme saavuttamisessa ja kuvaa myös tulevaisuuden suunnitelmiamme.

Kestävä kehitys on olennainen osa liiketoimintaamme, ja olemme sitoutuneet konkreettisiin toimenpiteisiin ympäristövaikutustemme vähentämiseksi ja sosiaalisen vastuun edistämiseksi. Tämän raportin avulla pyrimme jakamaan edistymisemme sidosryhmiemme kanssa ja osoittamaan samalla sitoutumisemme positiivisen vaikutuksen tekemiseen ympäröivään maailmaan.

Raportissa korostetaan saavutuksiamme esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä, resurssien säästämisessä ja eettisen liiketoiminnan edistämisessä. Siinä esitetään myös tulevaisuuden suunnitelmamme, mukaan lukien tavoitteemme ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja sosiaalisen vastuun lisäämiseksi.

Uskomme, että kestävä kehitys on matka, ja etsimme jatkuvasti tapoja parantaa kestävyyskäytäntöjämme. Olemme sitoutuneet olemaan kestävyyden edelläkävijöitä, ja uskomme, että tämä raportti on tärkeä askel kohti tuota tavoitetta. Kiitos jatkuvasta tuestanne pyrkiessämme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja odotamme innolla yhteistyötä kanssanne ympäristön ja yhteiskunnan hyväksi.

Raportoimme edisty­misestämme
ja virstanpylväistämme

Promecon kasvustrategia perustuu asiakasnäkemykseen ja innovaatioihin, joita tukevat jäsennellyt prosessit ja motivoituneet työntekijät, ja sitä korostaa ja ympäröi kestävä kehitys.

Promeco työskentelee systemaattisesti paremman tulevaisuuden puolesta. Ympäristömenettelymme on sertifioitu vuodesta 2004 ja turvallisuusmenettelymme vuodesta 2018.

Voit nyt lukea uuden kestävän kehityksen raporttimme, jossa haluamme korostaa joitakin esimerkkejä, joista olemme ylpeitä.

Turvallisuus, ympäristö ja laatu

Turvallisuudesta ja laadusta ei tingitä. Asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ansiosta Promeco, suunnittelee ja valmistaa luotettavia tuotteita, jotka täyttävät tiukimmatkin standardit ja vaatimukset.

Promecon Terveys-, turvallisuus-, ympäristö– ja laatupolitiikka on ladattavissa alta.

Tietosuoja(Pakollinen)
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Sertifikaatit

Lataa Certificate of compliance

Tietoturva(Pakollinen)

Lataa ISO 9001 certificate

Tietoturva(Pakollinen)

Lataa ISO 14001 certificate

Tietoturva(Pakollinen)

Lataa ISO 45001 certificate

Tietoturva(Pakollinen)

Lataa BV Mode SMS.W.I. 22153 B.0

Tietoturva(Pakollinen)

Lataa Promeco Oy EN 15085 -2

Tietoturva(Pakollinen)

Lataa Promeco Oy IRIS 2023

Tietoturva(Pakollinen)

Turvallisuus ja ympäristö

Promeco liittyi Nolla tapaturmaa -foorumiin vuonna 2013 ja on sitoutunut parantamaan jatkuvasti turvallisuutta.

Bureau Veritas on sertifioinut Promecon toimintajärjestelmän standardien ISO 14001 ja ISO45001 mukaisesti. Sertifiointi kattaa kaikki Promecon yksiköt Suomessa ja Puolassa.

Laatu

Bureau Veritas on sertifioinut laatujärjestelmän kansainvälisen standardin ISO 9001 mukaisesti. Integroitua laatujärjestelmää käytetään kaikissa Promecon yksiköissä.

Lataa Konfliktimineraalipolitiikka

Tietoturva(Pakollinen)

Tärkeimmät kansainväliset sertifioinnit

Promeco on saanut Saksan rautatieviranomaisen (EBA) tunnustamalta valmistajien sertifiointielimeltä sertifioinnin kiskoajoneuvojen komponenttien ja osien hitsaukselle standardien SFS EN 15085 luokan CL1 mukaisesti.

DNV (Det Norske Veritas) on myöntänyt Promecolle MSA-sopimuksen (Manufacturing Survey Arrangement) myötä oikeuden suorittaa sähkökokoonpanojen tehdasluokituksen itsenäisesti. Lisäksi Promecolla on vastaava oikeus Bureau Veritaksen (Mode I) mukaisille luokituksille.