wind-power-by-insung-yoon-Ya31EKiTfJM-unsplash

Vastuullisuus ja Laatu

Meillä Promecolla kestävä kehityksen periaatteet ovat keskiössä kaikessa toiminnassamme: toimimme vastuullisuuden periaatteiden mukaan niin sosiaalisen-, ympäristöllisen- ja taloudellisen vastuun saralla.

Viesti toimitusjohtajalta

Matkamme kohti kestävää tulevaisuutta on alkanut. Viime vuonna Promeco julkaisi ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa, Sustainability Report 2020, joka herätti paljon kiinnostusta ja sai myönteistä palautetta. Olemme kiitollisia kaikista saamistamme kommenteista ja kysymyksistä joiden avulla tehdessämme tämän vuoden vastuullisuusraporttia, pystymme kehittämään viestiämme edelleen.

Tässä vastuullisuusraportissa tuomme parrasvaloihin esimerkkejä vuonna 2021 vastuullisuuden edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Nämä toimenpiteet kattavat sosiaaliset, ympäristölliset ja taloudelliset vastuut. Promecolla henkilöstömme on arvokkain voimavaramme, ja tässä raportissa tuomme enemmän työntekijöitämme näyttämölle.

Toivomme, että tämä raportti ja siitä löytyvät esimerkit kiinnostavat sinua, ja jatkamme vuoropuhelua ja yhteistyötä kestävän tulevaisuuden puolesta.

Kankaanpää, 26.4.2022

Marica Kilponen

CEO of Promeco Group Oy

Marica Kilponen, CEO

Raportoimme edisty­misestämme
ja virstanpylväistämme

Promecon kasvustrategia perustuu asiakasnäkemykseen ja innovaatioihin, joita tukevat jäsennellyt prosessit ja motivoituneet työntekijät, ja sitä korostaa ja ympäröi kestävä kehitys.

Promeco työskentelee systemaattisesti paremman tulevaisuuden puolesta. Ympäristömenettelymme on sertifioitu vuodesta 2004 ja turvallisuusmenettelymme vuodesta 2018.

Julkaisemme nyt aivan ensimmäisen kestävän kehityksen raporttimme, jossa haluamme korostaa joitakin esimerkkejä, joista olemme ylpeitä.

Turvallisuus, ympäristö ja laatu

Turvallisuudesta ja laadusta ei tingitä. Asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ansiosta Promeco, suunnittelee ja valmistaa luotettavia tuotteita, jotka täyttävät tiukimmatkin standardit ja vaatimukset.

Promecon Terveys-, turvallisuus-, ympäristö– ja laatupolitiikka on saatavilla pyynnöstä.

Tietosuoja

Turvallisuus ja ympäristö

Promeco liittyi Nolla tapaturmaa -foorumiin vuonna 2013 ja on sitoutunut parantamaan jatkuvasti turvallisuutta.

Bureau Veritas on sertifioinut Promecon toimintajärjestelmän standardien ISO 14001 ja ISO45001 mukaisesti. Sertifiointi kattaa kaikki Promecon yksiköt Suomessa ja Puolassa.

Laatu

Bureau Veritas on sertifioinut laatujärjestelmän kansainvälisen standardin ISO 9001 mukaisesti. Integroitua laatujärjestelmää käytetään kaikissa Promecon yksiköissä.

Konfliktimineraali-politiikka

Elokuussa 2012 Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC julkaisi lopulliset ”konfliktimineraaleja” (3TG-mineraalit) koskevat

säännöksensä, jotka on määritelty ja jotka vaaditaan Dodd–Frank Wall Street -uudistus- ja kuluttajansuojalain pykälässä 1502.

Promeco Group on sitoutunut vastuulliseen raaka-aineiden hankintaan itse valitun toimitusketjunsa osalta. Tuemme konfliktimineraali vapaata toimintaa. Konfliktimineraaleja ovat kulta, tina, tantaali ja volframi.

Vaadimme toimittajiltamme seuraavat asiat toimitettavien komponenttien ja materiaalien osalta:

  • Varmistamaan toimittajaketjunsa siten, että raaka-aineet eivät ole peräisin DRC (Kongon demokraattinen tasavalta) alueelta tai ne on sertifioitu ”konfliktivapaiksi” ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.
  • Täyttämään ja toimittamaan Promecolle CMRT lomakkeen säännöllisin aikavälein ja antamaan vaaditut tiedot liittyen mineraalien hankintaan

Tärkeimmät kansainväliset sertifioinnit

Promeco on saanut Saksan rautatieviranomaisen (EBA) tunnustamalta valmistajien sertifiointielimeltä sertifioinnin kiskoajoneuvojen komponenttien ja osien hitsaukselle standardien SFS EN 15085 luokan CL1 mukaisesti.

DNV (Det Norske Veritas) on myöntänyt Promecolle MSA-sopimuksen (Manufacturing Survey Arrangement) myötä oikeuden suorittaa sähkökokoonpanojen tehdasluokituksen itsenäisesti. Lisäksi Promecolla on vastaava oikeus Bureau Veritaksen (Mode I) mukaisille luokituksille.