wind-power-by-insung-yoon-Ya31EKiTfJM-unsplash

Vastuullisuus ja Laatu

Meillä Promecolla kestävän kehityksen periaatteet ovat keskiössä kaikessa toiminnassamme: toimimme vastuullisuuden periaatteiden mukaan niin sosiaalisen-, ympäristöllisen- ja taloudellisen vastuun saralla.

Viesti toimitusjohtajalta

Yhtiömme toimitusjohtajana minulla on ilo esitellä uusin vastuullisuusraporttimme. Tämä raportti on olennainen osa sitoutumistamme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen kestävän kehityksen pyrkimyksissämme. Se tarjoaa kattavan kokonaiskuvan edistymisestämme polullamme kohti yhä vastuullisempaa liiketoimintaa ja hahmottaa tulevaisuuden tavoitteitamme.

Me Promecolla ymmärrämme, että kestävä kehitys on tärkeä osa liiketoimintaa, ja olemme sitoutuneet konkreettisiin toimiin vähentääksemme ympäristövaikutustamme sekä edistääksemme sosiaalista vastuuta. Tämän raportin avulla pyrimme jakamaan edistymisemme sidosryhmiemme kanssa ja osoittamaan vilpittömän pyrkimyksemme vaikuttaa positiivisesti ympäröivään maailmaan.

Raportissa korostetaan saavutuksiamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen, luonnonvarojen säästämisen sekä eettisten liiketoimintakäytäntöjen edistämisen alueilla. Lisäksi raportti avaa tulevaisuuden suunnitelmiamme, mukaan lukien tavoitteemme vähentää ympäristövaikutuksiamme ja lisätä sosiaalista vastuutamme. 

Uskomme, että kestävä kehitys on matka, ja etsimme jatkuvasti tapoja parantaa vastuullisia käytäntöjämme. Olemme sitoutuneet olemaan kestävän kehityksen johtaja, ja uskommekin, että tämä raportti on tärkeä askel kohti tavoitteen saavuttamista. Kiitos jatkuvasta tuestanne pyrkiessämme kohti kestävämpää tulevaisuutta. Otamme mielellämme vastaan palautetta ja odotamme innolla yhteistyötä positiivisen vaikutuksen aikaansaamiseksi ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Kankaanpää, 5.5.2023

Marica Kilponen

CEO of Promeco Group Oy

Raportoimme edisty­misestämme
ja virstanpylväistämme

Promecon kasvustrategia perustuu asiakasnäkemykseen ja innovaatioihin, joita tukevat jäsennellyt prosessit ja motivoituneet työntekijät, ja sitä korostaa ja ympäröi kestävä kehitys.

Promeco työskentelee systemaattisesti paremman tulevaisuuden puolesta. Ympäristömenettelymme on sertifioitu vuodesta 2004 ja turvallisuusmenettelymme vuodesta 2018.

Voit nyt lukea uuden kestävän kehityksen raporttimme, jossa haluamme korostaa joitakin esimerkkejä, joista olemme ylpeitä.

Turvallisuus, ympäristö ja laatu

Turvallisuudesta ja laadusta ei tingitä. Asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ansiosta Promeco, suunnittelee ja valmistaa luotettavia tuotteita, jotka täyttävät tiukimmatkin standardit ja vaatimukset.

Promecon Terveys-, turvallisuus-, ympäristö– ja laatupolitiikka on ladattavissa alta.

Tietosuoja

Turvallisuus ja ympäristö

Promeco liittyi Nolla tapaturmaa -foorumiin vuonna 2013 ja on sitoutunut parantamaan jatkuvasti turvallisuutta.

Bureau Veritas on sertifioinut Promecon toimintajärjestelmän standardien ISO 14001 ja ISO45001 mukaisesti. Sertifiointi kattaa kaikki Promecon yksiköt Suomessa ja Puolassa.

Laatu

Bureau Veritas on sertifioinut laatujärjestelmän kansainvälisen standardin ISO 9001 mukaisesti. Integroitua laatujärjestelmää käytetään kaikissa Promecon yksiköissä.

Konfliktimineraali-politiikka

Elokuussa 2012 Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC julkaisi lopulliset ”konfliktimineraaleja” (3TG-mineraalit) koskevat

säännöksensä, jotka on määritelty ja jotka vaaditaan Dodd–Frank Wall Street -uudistus- ja kuluttajansuojalain pykälässä 1502.

Promeco Group on sitoutunut vastuulliseen raaka-aineiden hankintaan itse valitun toimitusketjunsa osalta. Tuemme konfliktimineraali vapaata toimintaa. Konfliktimineraaleja ovat kulta, tina, tantaali ja volframi.

Vaadimme toimittajiltamme seuraavat asiat toimitettavien komponenttien ja materiaalien osalta:

  • Varmistamaan toimittajaketjunsa siten, että raaka-aineet eivät ole peräisin DRC (Kongon demokraattinen tasavalta) alueelta tai ne on sertifioitu ”konfliktivapaiksi” ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.
  • Täyttämään ja toimittamaan Promecolle CMRT lomakkeen säännöllisin aikavälein ja antamaan vaaditut tiedot liittyen mineraalien hankintaan

Tärkeimmät kansainväliset sertifioinnit

Promeco on saanut Saksan rautatieviranomaisen (EBA) tunnustamalta valmistajien sertifiointielimeltä sertifioinnin kiskoajoneuvojen komponenttien ja osien hitsaukselle standardien SFS EN 15085 luokan CL1 mukaisesti.

DNV (Det Norske Veritas) on myöntänyt Promecolle MSA-sopimuksen (Manufacturing Survey Arrangement) myötä oikeuden suorittaa sähkökokoonpanojen tehdasluokituksen itsenäisesti. Lisäksi Promecolla on vastaava oikeus Bureau Veritaksen (Mode I) mukaisille luokituksille.