wind-power-by-insung-yoon-Ya31EKiTfJM-unsplash

Zrównoważony rozwój

Kilka słów na temat naszego raportu zrównoważonego rozwoju 

Z przyjemnością przedstawiamy najnowszy raport zrównoważonego rozwoju, który jest istotną częścią naszego zobowiązania do przejrzystości i odpowiedzialności działań, podjętych na rzecz tego celu. Raport zawiera kompleksowy przegląd postępów i przedstawia dalsze plany na przyszłość. 

Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem naszej działalności i jesteśmy zobowiązani do podejmowania konkretnych działań, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i promowania odpowiedzialności społecznej. Poprzez niniejszy raport chcemy podzielić się osiągniętymi z interesariuszami postępami oraz zademonstrować wspólne zaangażowanie i pozytywny wpływ na otaczający nas świat. 

Raport podkreśla osiągnięcia w takich obszarach, jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, ochrona zasobów i promowanie etycznych praktyk biznesowych. Przedstawiono w nim również nasze plany na przyszłość, w tym cele dotyczące zmniejszenia wpływu na środowisko i zwiększenia odpowiedzialności społecznej. 

Wierzymy, że zrównoważony rozwój to podróż i nieustannie szukamy sposobów na poprawę naszych praktyk w tym zakresie. Dążymy do bycia liderem i wierzymy, że niniejszy raport jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu.  

Dziękujemy za nieustające wsparcie w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. Chętnie poznamy Twoje opinie i cieszymy się na współpracę, która z pewnością pozytywnie wpłynie zarówno na środowisko, jak i na społeczeństwo. 

Bezpieczeństwo, środowisko i jakość

W przypadku bezpieczeństwa i jakości nie ma żadnych kompromisów. Firma Promeco dysponuje fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie opracowywania, projektowania i wytwarzania niezawodnych produktów spełniających wymagania najsurowszych norm oraz sprawdzających się w najtrudniejszych warunkach.

Polityka dotycząca zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości firmy Promeco jest dostępna na prośbę.

Name
Data protection

Bezpieczeństwo i środowisko

W 2013 roku firma Promeco dołączyła do fińskiej organizacji Zero Tolerancji dla Wypadków (Zero Accident Forum), angażując się w ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy.

Towarzystwo Bureau Veritas wydało firmie Promeco certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 14001 i ISO 45001. Certyfikat obejmuje wszystkie jednostki firmy Promeco.

Jakość

System zarządzania jest certyfikowany przez towarzystwo Bureau Veritas zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Zintegrowany system zarządzania jest stosowany we wszystkich jednostkach firmy Promeco.

Polityka minerałów konfliktu

IW sierpniu 2012 r., Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała ostateczne regulacje dotyczące “minerałów konfliktu” (3TG Minerals), zgodnie z definicją i wymaganiami w Punkcie 1502 reformy Dodd-Frank Wall Street i ustawą o ochronie konsumentów.

Promeco Group zobowiązuje się do odpowiedzialnego zakupu surowców w odniesieniu do wybranego łańcucha dostaw. Wspieramy operacje wolne od minerałów konfliktu. Minerały konfliktu to złoto, cyna, tantal i wolfram.

W odniesieniu do komponentów i materiałów dostarczanych do Grupy, wymagamy od naszych dostawców:

  • Zapewnienia, że surowce w ich łańcuchach dostaw nie pochodzą z DRK (Demokratyczna Republika Konga), lub że są one certyfikowane jako “wolne od konfliktu” przez niezależną stronę trzecią.
  • Wypełniania i przesłania do Promeco formularzu CMRT w regularnych odstępach czasu i dostarczania nam wymaganych informacji dotyczących zakupu minerałów.

Kluczowe certyfikaty międzynarodowe

Firma Promeco uzyskała również certyfikat zgodności z normą SFS EN 15085 poziomu CL1, dotyczącą spawania nowych komponentów i części do pojazdów szynowych, wydawany przez organ certyfikujący uznany przez Federalny Urząd Kolejowy (EBA) w Niemczech.

Realizacja badań produkcyjnych (MSA) jest stosowana do wybranych produktów określonych w jednostkowych zezwoleniach wydawanych przez Det Norske Veritas (DNV), podlegających badaniom i inspekcji dotyczących zgodności z wymaganiami zasad klasyfikacji DNV.

Firma Promeco jest jedną z zaledwie kilku firm posiadających certyfikat potwierdzający zdolność do klejenia części w klasie A2 zgodnie z normą DIN 6701.