wind-power-by-insung-yoon-Ya31EKiTfJM-unsplash

Zrównoważony rozwój

Kilka słów na temat naszego raportu zrównoważonego rozwoju 

Z przyjemnością przedstawiamy najnowszy raport zrównoważonego rozwoju, który jest istotną częścią naszego zobowiązania do przejrzystości i odpowiedzialności działań, podjętych na rzecz tego celu. Raport zawiera kompleksowy przegląd postępów i przedstawia dalsze plany na przyszłość. 

Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem naszej działalności i jesteśmy zobowiązani do podejmowania konkretnych działań, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i promowania odpowiedzialności społecznej. Poprzez niniejszy raport chcemy podzielić się osiągniętymi z interesariuszami postępami oraz zademonstrować wspólne zaangażowanie i pozytywny wpływ na otaczający nas świat. 

Raport podkreśla osiągnięcia w takich obszarach, jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, ochrona zasobów i promowanie etycznych praktyk biznesowych. Przedstawiono w nim również nasze plany na przyszłość, w tym cele dotyczące zmniejszenia wpływu na środowisko i zwiększenia odpowiedzialności społecznej. 

Wierzymy, że zrównoważony rozwój to podróż i nieustannie szukamy sposobów na poprawę naszych praktyk w tym zakresie. Dążymy do bycia liderem i wierzymy, że niniejszy raport jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu.  

Dziękujemy za nieustające wsparcie w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości. Chętnie poznamy Twoje opinie i cieszymy się na współpracę, która z pewnością pozytywnie wpłynie zarówno na środowisko, jak i na społeczeństwo. 

Bezpieczeństwo, środowisko i jakość

W przypadku bezpieczeństwa i jakości nie ma żadnych kompromisów. Firma Promeco dysponuje fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie opracowywania, projektowania i wytwarzania niezawodnych produktów spełniających wymagania najsurowszych norm oraz sprawdzających się w najtrudniejszych warunkach.

Polityka dotycząca zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości firmy Promeco jest dostępna na prośbę.

Name
Data protection
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Certyfikaty

Download Certificate of compliance

Data protection(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download ISO 9001 certificate

Data protection(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download ISO 14001 certificate

Data protection(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download ISO 45001 certificate

Data protection(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download BV Mode SMS.W.I. 22153 B.0

Data protection(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Promeco Oy EN 15085 -2

Data protection(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Promeco Oy IRIS 2023

Data protection(Required)

Bezpieczeństwo i środowisko

W 2013 roku firma Promeco dołączyła do fińskiej organizacji Zero Tolerancji dla Wypadków (Zero Accident Forum), angażując się w ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy.

Towarzystwo Bureau Veritas wydało firmie Promeco certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 14001 i ISO 45001. Certyfikat obejmuje wszystkie jednostki firmy Promeco.

Jakość

System zarządzania jest certyfikowany przez towarzystwo Bureau Veritas zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Zintegrowany system zarządzania jest stosowany we wszystkich jednostkach firmy Promeco.

Polityka minerałów konfliktu

Data protection(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Kluczowe certyfikaty międzynarodowe

Firma Promeco uzyskała również certyfikat zgodności z normą SFS EN 15085 poziomu CL1, dotyczącą spawania nowych komponentów i części do pojazdów szynowych, wydawany przez organ certyfikujący uznany przez Federalny Urząd Kolejowy (EBA) w Niemczech.

Realizacja badań produkcyjnych (MSA) jest stosowana do wybranych produktów określonych w jednostkowych zezwoleniach wydawanych przez Det Norske Veritas (DNV), podlegających badaniom i inspekcji dotyczących zgodności z wymaganiami zasad klasyfikacji DNV.

Firma Promeco jest jedną z zaledwie kilku firm posiadających certyfikat potwierdzający zdolność do klejenia części w klasie A2 zgodnie z normą DIN 6701.