STRATEGIA/MISJA

Firma Promeco dostarcza wiodącym firmom inżynieryjnym i produkcyjnym specjalistyczne produkty wysokiej klasy i zapewnia wsparcie serwisowe przez cały cykl ich życia.

DOŚWIADCZENIE I FACHOWA WIEDZA: ZALETY FIRMY PROMECO

Bazując na konkretnych potrzebach i celach każdego z klientów, jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania kompleksowe lub indywidualne.

Poza produkcją świadczymy również szeroko rozumiane usługi eksperckie z zakresu zarządzania dostawami i kosztami, inżynierii zarządzania i zarządzania projektami, badań i klasyfikacji, montaży oraz wsparcia produktowego.

Specjalistyczna wiedza i wieloletnie doświadczenie naszych jednostek produkcyjnych sprawiają, że firma Promeco konsekwentnie buduje swoją reputację.

Kładziemy stały nacisk na efektywne korzystanie z zasobów przy jednoczesnym organizowaniu i utrzymywaniu wydajnych sieci zaopatrzeniowych oraz łańcuchów dostaw i usług.

Promeco key advantages

PROMECO — TWÓJ KLUCZOWY DOSTAWCA

Chcemy oferować naszym klientom globalne rozwiązania w specjalistycznych obszarach. Chcemy rozwijać się z naszymi klientami i być wszędzie tam, gdzie nas potrzebują.

Jesteśmy w stanie zapewnić pełen zakres usług w obszarach, w których się specjalizujemy, wyróżniając się przy tym w każdym aspekcie.

WARTOŚCI FIRMY PROMECO

Wyznawane wartości odzwierciedlają to, kim jesteśmy i jak pracujemy w firmie Promeco.

Ciągły rozwój – rozwijamy się nieustannie na każdym szczeblu organizacji.

Orientacja na klienta — pragniemy stale przewyższać oczekiwania klientów.

Otwartość — jawny przepływ informacji między jednostkami firmy i naszymi współpracownikami jest kluczem zarówno do zrozumienia tego, co robimy, jak i naszego sukcesu.

Zaufanie — robimy to, co obiecujemy.

Promeco values

MY W LICZBACH

Key numbers personnel

PRACOWNIKÓW

Key numbers production-units

3 JEDNOSTKI PRODUKCYJNE W FINLANDII I 1 W POLSCE, 1 W CHINY

Key numbers turnover

OBRÓT FINANSOWY 58 MLN EURO

BEZPIECZEŃSTWO, ŚRODOWISKO I JAKOŚĆ

W przypadku bezpieczeństwa i jakości nie ma żadnych kompromisów. Firma Promeco dysponuje fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie opracowywania, projektowania i wytwarzania niezawodnych produktów spełniających wymagania najsurowszych norm oraz sprawdzających się w najtrudniejszych warunkach.

Polityka dotycząca zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i jakości firmy Promeco jest dostępna na prośbę. Zobacz stronę Kontakt.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

W 2013 roku firma Promeco dołączyła do fińskiej organizacji Zero Tolerancji dla Wypadków (Zero Accident Forum), angażując się w ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy. System zarządzania spełnia wymagania normy bezpieczeństwa.
Towarzystwo Bureau Veritas wydało firmie Promeco certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania zgodnego z normą ISO 14001 i ISO 45001 . Certyfikat obejmuje wszystkie jednostki firmy Promeco.

POLITYKA MINERAŁÓW KONFLIKTU

W sierpniu 2012 r., Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) opublikowała ostateczne regulacje dotyczące “minerałów konfliktu” (3TG Minerals), zgodnie z definicją i wymaganiami w Punkcie 1502 reformy Dodd-
Frank Wall Street i ustawą o ochronie konsumentów.

Promeco Group zobowiązuje się do odpowiedzialnego zakupu surowców w odniesieniu do wybranego łańcucha dostaw. Wspieramy operacje wolne od minerałów  konfliktu. Minerały konfliktu to złoto, cyna, tantal i wolfram.

W odniesieniu do komponentów i materiałów dostarczanych do Grupy, wymagamy od naszych dostawców:

  • Zapewnienia, że surowce w ich łańcuchach dostaw nie pochodzą z DRK (Demokratyczna Republika Konga), lub że
    są one certyfikowane jako “wolne od konfliktu” przez niezależną stronę trzecią.
  • Wypełniania i przesłania do Promeco formularzu CMRT w regularnych odstępach czasu i dostarczania nam wymaganych informacji dotyczących zakupu minerałów
JAKOŚĆ

System zarządzania jest certyfikowany przez towarzystwo Bureau Veritas zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Zintegrowany system zarządzania jest stosowany we wszystkich jednostkach firmy Promeco.

KLUCZOWE CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE

Firma Promeco uzyskała również certyfikat zgodności z normą SFS EN 15085 poziomu CL1, dotyczącą spawania nowych komponentów i części do pojazdów szynowych, wydawany przez organ certyfikujący uznany przez Federalny Urząd Kolejowy (EBA) w Niemczech.

Realizacja badań produkcyjnych (MSA) jest stosowana do wybranych produktów określonych w jednostkowych zezwoleniach wydawanych przez Det Norske Veritas (DNV), podlegających badaniom i inspekcji dotyczących zgodności z wymaganiami zasad klasyfikacji DNV.

Firma Promeco jest jedną z zaledwie kilku firm posiadających certyfikat potwierdzający zdolność do klejenia części w klasie A2 zgodnie z normą DIN 6701.