December 4, 2023 Promeco Group Oy

Przyszłość Promeco wciąż rośnie w siłę 

Man photographed from behind working with electrical panel

W ostatnich latach firma Promeco wdrożyła obraną strategię dywersyfikacji działalności i znacznego wzrostu. Pomimo wyzwań związanych z otoczeniem operacyjnym i rynkami globalnymi, udało nam się zwiększyć sprzedaż netto z 50 mln € do ponad 80 mln € w ostatnim roku obrotowym. Obecnie zatrudniamy blisko 600 osób w naszych oddziałach w Finlandii i Polsce. Jesteśmy dumni z tego, że mamy wysoko wykwalifikowanych ludzi 17-stu różnych narodowości. Naszymi klientami są wiodące w branży firmy technologiczne.

Zidentyfikowaliśmy wiele interesujących i znaczących projektów w obszarach działalności morskiej, energetycznej i kolejowej. Zielona transformacja daje nam szeroki wachlarz możliwości biznesowych i chcemy być w nie mocno zaangażowani również w przyszłości i rozwijać naszą działalność, aby służyć naszym klientom bardziej kompleksowo i odpowiedzialnie.

Promeco działa jako firma rodzinna od ponad 40 lat. Oprócz operacyjnego rozwoju biznesu, Promeco dąży do wdrożenia zrównoważonej własności odpowiedniej dla każdego etapu rozwoju firmy a wartości firmy rodzinnej będą dla nas nadal bardzo ważne również w przyszłości. Dążymy do długoterminowej własności z korzyścią dla firmy, naszych pracowników i naszych klientów.

Nasza ambicja, aby rosnąć i rozwijać naszą działalność również w przyszłości, doprowadziła nas do sytuacji, w której grupa inwestycyjna Finda nabyła 40% udziałów w Promeco. Po transakcji w listopadzie 2023 r. firma inwestycyjna rodziny Ojala KMT Invest Oy będzie nadal aktywnym właścicielem Promeco z prawie 50% udziałów. Od 2016 roku, oprócz rodziny Ojala, Promeco jest własnością Aurejärvi Group z około 10% udziałów. Zarówno Finda, jak i Aurejärvi Group są wspierane przez te same osoby, z którymi mamy przyjemność współpracować od dłuższego czasu i z którymi stworzyliśmy wspólną wizję przyszłych możliwości Promeco.

Finda to fińska grupa inwestycyjna, która dąży do długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy. Historia Findy sięga początków biznesu telekomunikacyjnego na zachodzie Finlandii, który rozpoczął się w latach 80. XIX wieku. Od 2007 roku Finda działa jako grupa inwestycyjna z aktywami inwestycyjnymi o wartości około miliarda euro.

Jako właściciele podzielamy te same wartości i pragnienie długoterminowego rozwoju Promeco. Porozumienie to zapewnia firmie Promeco stabilność finansową i stwarza możliwości inwestowania niezbędne do rozwoju. Razem jesteśmy jeszcze lepszymi właścicielami i cieszymy się, że to mocno wspiera strategię rozwoju Promeco i zdolność do jeszcze lepszej i bardziej zróżnicowanej obsługi naszych klientów.

Rada Dyrektorów Promeco składa się z różnorodnej wiedzy specjalistycznej w różnych dziedzinach i będzie nadal wspierać kierownictwo operacyjne Promeco. Ted Roberts obejmie stanowisko Prezesa Zarządu od 12.12.2023 r. Jenni von Veh, która pełniła funkcję Prezesa Zarządu przez osiem lat, zostanie Wiceprezesem Zarządu, a Riitta Palmen, Adel Hattab, Akseli Reho i Antti Ojala pozostaną członkami Zarządu.

Dalsze zapytania:

Ville Ritakorpi Ville.Ritakorpi@promeco.fi +358 40 747 9907

Jenni von Veh Jenni.vonVeh@promeco.fi +358 500 583 730

Ted Roberts Ted.Roberts@promeco.fi +358 40 084 6046

Więcej o Promecosta www.promeco.fi

Więcej o Findasta www.finda.fi