December 20, 2023 Promeco Group Oy

Pozdrowienia od dyrektora generalnego

Rok zbliża się ku końcowi, warto więc go podsumować, ale też spojrzeć w przyszłość. Poprzedni rok podatkowy był dla naszej firmy okresem rekordowego wzrostu. Osiągnęliśmy ważny cel, przekraczając próg 80 milionów euro przychodów ze sprzedaży. Wzrost ten był widoczny i odczuwalny we wszystkich obszarach, a jednocześnie postawił przed nami nowe wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw i wystarczającego zatrudnienia. Teraz, gdy sytuacja się ustabilizowała, jasne jest, że to wielkie osiągnięcie nie byłoby możliwe bez naszych oddanych pracowników, długofalowej współpracy z partnerami, a także nawiązywania relacji z nowymi klientami, na które ciężko pracowaliśmy. Miniony rok pokazał, że w naszej branży rozwój wymaga cierpliwości i wytrwałości. Teraz zbieramy tego owoce.

Cieszę się również, że Promeco jest postrzegane jako atrakcyjne miejsce pracy. Rozwiązaliśmy problem niedoboru siły roboczej: nasz personel powiększył się o ponad sto osób. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi odegrała tu ważną rolę, podobnie jak rekrutacja międzynarodowa. Wielkie podziękowania dla naszych kierowników, którzy doskonale odnaleźli się w wielokulturowym środowisku pracy i wykonali świetną robotę, jeśli chodzi o wdrażanie i angażowanie pracowników. Na przykład nasi pracownicy z Filipin pozostali w pracy i znakomicie sobie radzą.

Bieżący rok podatkowy wygląda podobnie do poprzedniego. Przy tak dynamicznym rozwoju firma musi aktualizować swoje procesy i systemy. Obecnie skupiamy się na ich usprawnieniu i zwiększeniu ich wydajności. Będziemy również nadal inwestować we wdrażanie i angażowanie naszych pracowników. Sprawozdawczość w zakresie ESG oraz zarządzanie śladem węglowym są jednymi z naszych głównych celów. Staramy się być w czołówce w tych kwestiach. Cyberbezpieczeństwo jest kolejnym kluczowym obszarem, na którym się skupiamy. Ponadto inwestujemy w szkolenie naszego personelu i rozwój systemów. Pożar w pobliżu naszego zakładu w Vaasa uwypuklił znaczenie krytycznych systemów. Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ takich i podobnych zdarzeń na naszą działalność.

Pewnie patrzymy w przyszłość, ale dostrzegamy też potrzebę zachowania czujności i reagowania na zmiany rynkowe. Nasza odnowiona struktura własnościowa daje nam nowe możliwości, w tym realizacji naszej strategii w dłuższej perspektywie. Nasza sytuacja finansowa jest teraz bardziej stabilna. Mamy obecnie większe możliwości rozwoju w przyszłości, ale wymaga to również podjęcia rozsądnych działań. Jednakże rozwój nie jest dla nas wartością samą w sobie, ważna jest także rentowność.

Na koniec chciałbym podziękować całemu naszemu zespołowi za jego wkład i elastyczność. Szybki wzrost w ostatnim czasie sprawił, że każdy z nas odniósł sukces w swojej pracy. Odkryliśmy nowe metody i narzędzia oraz udoskonaliliśmy nasze umiejętności. Rozwój osobisty jest kluczowy również teraz, gdy wspólnie budujemy naszą przyszłość. Tylko tak będziemy gotowi na kolejny, znaczący krok w rozwoju.