March 11, 2024 Promeco Group Oy

Przywództwo technologiczne i odpowiedzialność: Promeco liderem w branży

Wykorzystanie technologii i inwestycje z nią związane zawsze były centralnym punktem działalności Promeco, co dokładnie obserwował Lauri Kaminen. Jego ścieżka kariery w Promeco poprowadziła go od kupującego do managera produkcji, a w końcu do jego aktualnego stanowiska czyli głównego dyrektora technologicznego (CTO). Jego celem jest rozwój systemów, procesów i technologii produkcji wraz z rozwojem środowiska technologicznego firmy przy szerokiej współpracy z resztą organizacji.

Kaminen podjął się roli CTO zaledwie ponad rok temu. Poza planowaniem i wdrażaniem różnych projektów technologicznych koordynuje prace rozwojowe między różnymi działami produkcji. Kaminen wspiera działy produkcji Promeco w planowaniu i wdrażaniu nowoczesnych urządzeń produkcyjnych, takich jak lasery światłowodowe, systemy wizyjne i robotyka.

„Po objęciu stanowiska CTO określiliśmy aktualny stan technologii i cyberbezpieczeństwa Promeco z zespołem ICT i kluczowym personelem systemowym. Dzięki temu uzyskaliśmy kompleksowy obraz, który pokazał nam, w czym radzimy sobie doskonale, a co jeszcze możemy poprawić. Nieustannie identyfikujemy nowe cele rozwojowe w oparciu o informację zwrotną z organizacji i poprzez obserwowanie rozwoju różnych technologii oraz metodycznie wdrażamy projekty rozwojowe zgodnie z naszą mapą drogową technologii,” wyjaśnia Kaminen.

W zeszłym roku firma Promeco osiągnęła znaczący postęp w modernizowaniu swoich systemów. Uruchomiliśmy projekt CRM, aby udoskonalić narzędzia sprzedażowe, i zainwestowaliśmy w zharmonizowane zarządzanie danymi produktów. Nadal również inwestowaliśmy w technologię produkcyjną i dokładnie badaliśmy potencjał sztucznej inteligencji.

Rola sztucznej inteligencji w usprawnianiu operacji biznesowych

Sztuczna inteligencja na wiele sposobów przyspiesza procesy np. poprzez generatywną sztuczną inteligencję, widzenie przemysłowe i analitykę predyktywną. „Generatywna AI jest już coraz szerzej znana, a my w Promeco obecnie promujemy użycie Microsoft Copilot. Ma on za zadanie przyspieszyć tworzenie i przetwarzanie dokumentów oraz poprawić jakość, tym samym uwalniając zasoby do prac nad rozwojem i innowacjami. Dotychczasowe doświadczenia są bardzo pozytywne,” twierdzi Kaminen.

Promeco wykorzysta też sztuczną inteligencję do przetwarzania danych i raportowania. „Od 2016 r. używamy narzędzia Power BI firmy Microsoft i teraz planujemy wdrożyć jego funkcje sztucznej inteligencji,” dodaje. Nowoczesny i scentralizowany magazyn danych pomaga sprostać rosnącym potrzebom sprawozdawczym.

Ponieważ widzenie przemysłowe ewoluuje, jego użycie zwiększy się, szczególnie w technologii produkcyjnej i procesach opartych na wykorzystaniu wiedzy. Kaminen wierzy, że technologie znacznie wzmacniają wydajność i konkurencyjność firmy. „Promeco stosuje widzenie przemysłowe na wiele sposobów od lat, ale nowe technologie ułatwiają i przyspieszają to użycie. Zwiększymy zastosowanie widzenia przemysłowego w produkcji, aby weryfikować jakość produktów, oraz w procesach opartych na wykorzystaniu wiedzy.”

Wydajniejsze systemy, zaostrzone wymogi

W 2024 r. Promeco będzie dalej metodycznie inwestować w rozwój technologii. „Jesteśmy bardzo skoncentrowani na inwestycjach systemowych i rozwoju. Uruchomiliśmy ważny projekt ukierunkowany na planowanie i optymalizację produkcji. Ponadto wdrażamy mobilny system zarządzania zapasami, który w znacznej mierze oszczędzi czas pracownikom produkcji i logistyki,” podkreśla Kaminen.

Globalny rozwój technologii umożliwia bardziej wydajne procesy biznesowe i podnosi poprzeczkę dla zarządzania ryzykiem. Dyrektywa NIS2 i wzrost zagrożeń cybernetycznych to przykłady wymagań zewnętrznych, którym stawia czoło Promeco. Celem na 2024 rok jest sprostanie warunkom normy ISO 27001, poprzez wzmocnienie naszego bezpieczeństwa informacyjnego i zdolności do zaspokajania rosnących wymagań konsumenckich i legislacyjnych.

Kaminen zwraca również uwagę na rozwój raportowania ESG zgodnie z dyrektywą CSRD: „Zrównoważony rozwój jest nieodzowną częścią wartości Promeco. Nieustannie rozwijamy nasze operacje i zapewniamy, aby firma działała odpowiedzialnie na wszystkich poziomach. Chcemy być pionierami odpowiedzialności w naszej branży, co również odzwierciedlają wymogi zarządzania informacją i systemami, szczególnie w obliczu rosnącego zapotrzebowania na raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju”.

Dzięki tym działaniom Promeco zmierza w kierunku bardziej inteligentnego i zintegrowanego środowiska operacyjnego, w którym kluczową rolę odgrywają nowoczesne systemy informacyjne i sztuczna inteligencja. Technologie i innowacje zwiększają naszą konkurencyjność i pozwalają nam działać odpowiedzialnie, kładąc fundamenty pod zrównoważony wzrost i sukces.