Suostumus Henkilötietolain (523/99) 10§ mukaiselle Rekrytointi-tietokannalle

1. Rekisterinpitäjä
Promeco Group Oy (y-tunnus 2175250-0)
Mettälänkatu 91
38700 Kankaanpää
etunimi.sukunimi@promeco.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Veikko Lahtinen
Promeco Group Oy
Sähköposti: etunimi.sukunimi@promeco.fi

3. Rekisterin nimi
Promeco Group Oy:n Rekrytointi-tietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekrytointi-tietokannan tietoja käytetään rekisterinpitäjän henkilöstönhankintaan, työhakemusten käsittelyyn ja työntekijöiden valintaan.

Työnhakijat antavat omalla suostumuksellaan henkilötietonsa rekisterinpitäjän Rekrytointi-tietokantaan. (Henkilötietolaki 8§.)

5. Rekisterin tietolähteet
Tietojen antaja on työnhakija itse.

6. Rekisterin tietosisältö
Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekrytointi-tietokantaan tallentuvat tiedot, jotka työnhakija itse antaa itsestään.

7. Rekisterin käyttöoikeus
Työnhakijan tietoja käyttävät ja käsittelevät Promeco Group Oy:ssä ja sen tytäryrityksissä työskentelevät työntekijät, jotka osallistuvat rekrytointiprosessiin sekä valtuutetut kolmannet osapuolet, jotka avustavat rekrytointiprosesseissa, kuten rekrytointi- ja tietotekniset palveluntarjoajat.

8. Tietojen säilyttäminen
Tallennettuja tietoja säilytetään kaksitoista (12) kuukautta työhakemuksen jättämisajankohdasta.

9. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Työntekijän Rekrytointi-tietokanta toimii palveluntarjoajan ulkoisessa tietokannassa, johon tallennetut tiedot on rajoitettu vain rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön.

Promeco Group Oy toimii Suomessa ja Puolassa, minkä vuoksi tietoja voidaan käyttää molemmissa maissa.

Promeco Group Oy ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekrytointi-tietokantapalvelun tarjoaja (Sympa Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

11. Lisätietoja
Promeco Group Oy ei vastaa mistään työnhakijalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat syntyneet henkilötietojen sähköisen tiedonsiirron yhteydessä (mukaan lukien tiedonsiirron virheet tai viiveet tai sen epäonnistuminen).

12. Työnhakijan hyväksyntä
Hyväksyn-painikkeen valinnalla työnhakija hyväksyy tämän rekisteriselosteen ja vahvistaa, että hänen luovuttamansa tiedot eivät sisällä virheellistä, epätäsmällistä, puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa. Työnhakija hyväksyy myös sen, että Promeco Group Oy voi olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja lain sallimissa puitteissa ryhtyä varmistamaan työntekijän rekrytointiprosessin aikana luovuttamien tietojen oikeellisuuden. Tietoja voidaan tarkistaa työnhakijan edelliseltä työnantajalta, oppilaitoksesta ja muilta toimijoilta.