Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Rekrytointi-tietokannalle

1. Rekisterinpitäjä
Promeco Group Oy (y-tunnus 2175250-0)
Mettälänkatu 91
38700 Kankaanpää
Sähköposti: etunimi.sukunimi@promeco.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Veikko Lahtinen
Promeco Group Oy
Sähköposti: lahtinen@promeco.fi

3. Rekisterin nimi
Promeco Group Oy:n Rekrytointi-tietokanta.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekrytointi-tietokannan tietoja käytetään rekisterinpitäjän henkilöstöhankintaan, työhakemusten käsittelyyn ja työntekijöiden

Työnhakijat antavat omalla suostumuksellaan tietonsa rekisterinpitäjän Rekrytointi-tietokantaan. (Henkilötietolaki 8§.

5. Rekisterin tietolähteet
Tietojen antaja on työnhakija itse.

6. Rekisterin tietosisältö
Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekrytointi-tietokantaan tallentuvat tiedot, jotka työnhakija itse antaa itsestään.

Työnhakijasta kerättävät tiedot ovat:

 • etunimi
 • sukunimi
 • kutsumanimi
 • sähköpostiosoite, josta työnhakijan tavoittaa
 • puhelinnumero, josta työnhakijan tavoittaa
 • hakijan toivomus työsuhteen muodosta
 • ajankohta, jolloin työnhakijan on mahdollista aloittaa työsuhde
 • tehtävä, jota hakee
 • työskentelypaikkakunta, johon hakee
 • aiempi työkokemus Promecossa
 • aikaisempi työhistoria
 • työnhakijan valokuva
 • työhakemus (liite)
 • CV (liite)
 • tutkinnot
 • muu koulutus
 • suosittelijat
 • palkkatoivomus
 • mistä kuuli avoimesta työpaikasta –kysymys

 7. Rekisterin käyttöoikeus
Työnhakijan tietoja käyttävät ja käsittelevät Promeco Group Oy:ssä ja sen tytäryrityksissä työskentelevät työntekijät, jotka osallistuvat rekrytointiprosessiin sekä valtuutetut kolmannet osapuolet, jotka avustavat rekrytointiprosesseissa, kuten rekrytointi- ja tietotekniset palveluntarjoajat.

8. Tietojen säilyttäminen
Tallennettuja tietoja säilytetään kaksitoista (12) kuukautta hakemuksen jättämisajankohdasta.

9. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Työnhakijan Rekrytointi-tietokanta toimii palveluntarjoajan ulkoisessa tietokannassa, johon tallennetut tiedot on rajoitettu vain rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön.

Promeco Group Oy toimii Suomessa ja Puolassa, minkä vuoksi tietoja voidaan käyttää molemmissa maissa.

Promeco Group Oy ei luovuta työnhakijan henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekrytointi-tietokantaa käyttävät rekisterinpitäjän työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan ja/tai verkkotunnistuksen perusteella. Käyttöoikeudet annetaan niille Promeco Group Oy:n työntekijöille, jotka tarvitsevat tietoa rekrytointiin liittyvien työtehtäviensä hoitamiseksi. Näihin henkilöihin voi kuulua myös rekrytointiprosessiin liittyvien ulkopuolisten palveluntarjoajien työntekijöitä.

Rekrytointi-tietokantapalvelun tarjoaja (Sympa Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.

11. Tarkastusoikeus
Rekrytointi-tietokantaan rekisteröityneellä työnhakijalla on oikeus tarkastaa itseään koskeva tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle (Promeco Group Oy).

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekrytointi-tietokantaan rekisteröityneellä työnhakijalla on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, epätäsmällisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä oikaisee nämä tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö esitetään kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle (Promeco Group Oy).

13. Lisätietoja
Promeco Group Oy ei vastaa mistään työnhakijalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat syntyneet henkilötietojen sähköisen tiedonsiirron yhteydessä (mukaan lukien tiedonsiirron virheet tai viiveet tai sen epäonnistuminen).

Työnhakija vastaa siitä, että luovutetut tiedot eivät sisällä virheellistä, epätäsmällistä, puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa.

Promeco Group Oy voi olemassa olevan lainsäädännön puitteissa ryhtyä varmistamaan luovutettujen tietojen oikeellisuuden rekrytointiprosessin aikana. Tietoja voidaan tarkistaa työnhakijan edelliseltä työnantajalta, oppilaitoksesta ja muilta toimijoilta lain sallimissa puitteissa.

14. Työnhakijan hyväksyntä
Hyväksyn-painikkeen valinnalla työnhakija hyväksyy tämän rekisteriselosteen ja vahvistaa, että hänen luovuttamansa tiedot eivät sisällä virheellistä, epätäsmällistä, puutteellista tai harhaanjohtavaa tietoa. Työnhakija hyväksyy myös sen, että Promeco Group Oy voi olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja lain sallimissa puitteissa ryhtyä varmistamaan työntekijän rekrytointiprosessin aikana luovuttamien tietojen oikeellisuuden. Tietoja voidaan tarkistaa työnhakijan edelliseltä työnantajalta, oppilaitoksesta ja muilta toimijoilta.