1.8.2023 Promeco Group Oy

Promecon ja ABB:n koulutuspäiviltä inspiraatiota tuotekehitykseen ja vahvistusta ammattiosaamiseen

Promecon yhteistyökumppani ABB järjesti koulutuspäivän Kankaanpäässä 13. kesäkuuta. ABB on Promecon pitkäaikainen partneri ja pienjännitetuotteiden kohdalla yksi Promecon päätoimittajista. Koulutuspäivässä luotiin monipuolinen katsaus ABB:n tuoteportfolioon: pienjännitetuotteisiin, ohjauskojeisiin, erilaisiin katkaisijaratkaisuihin sekä tuoteuutuuksiin ja alan tulevaisuuden näkymiin. 

ABB:n edustajien, tuotemarkkinointipäällikkö Pekka Heinosen, aluemyyntipäällikkö Pekka Raution ja tuotemarkkinointipäällikkö Veikko Voutilaisen osalta vierailu alkoi jo edellisenä päivänä tehdaskierrosten merkeissä. Tehtailla edustajat pääsivät näkemään paikan päällä Promecon tuotteita ja ratkaisuja kehitystyötä ja ideointia pohjaamaan. “Tehtailla näkee hyvin miten ja mitä ABB:n komponentteja on käytössä. Tämän perusteella osaamme tarjota valikoimastamme tuotteita, joita ei ole välttämättä aiemmin keksitty hyödyntää. Tällaisten ahaa-elämysten kautta on saatu vietyä uusia ratkaisuja eteenpäin,” ABB: n Pekka Heinonen kertoo. 

Tuoteosaaminen voimavarana läpi tuotantoketjun

Itse koulutuksessa oli paikalla kattava edustus promecolaisia: koulutukseen osallistui henkilöitä myynnin, ostojen, suunnittelun ja tuotannon osastoilta. Yksi koulutuksen tavoitteista olikin lisätä tärkeää tuotetietämystä läpi tuotantoketjun aina hankinnasta suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutus oli tehokasta kertausta ja uuden oppimista vanhoille konkareille, mutta osallistujissa oli paljon myös uusia promecolaisia, joille koulutus tarjosi tehokkaan starttipaketin uusiin tehtäviin. Yksi ensikertalaisista oli Promecolla kesällä aloittanut myyjä Joonas Kujansuu. “Vaikka tilaisuuden aiheet olivat yleisellä tasolla hallussa jo entuudestaan, sai koulutuksesta syventävää tietoa meidän oman perehdytyksen tueksi. Vaikka en pääse myyjän työssä hyödyntämään oppeja suoraan teknisellä tasolla, on tärkeää tuntea tuotteet perinpohjaisesti, jotta niiden tuoman arvon osaa esitellä asiakkaalle kokonaisuudessaan,” Kujansuu kuvailee koulutuksen hyötyjä.  

Tilaisuus eteni aktiivisen osallistumisen ja keskustelun merkeissä, lisäkysymyksiä sai esittää vapaasti. ABB:n Pekka Heinonen kiitteleekin osallistujia mielenkiinnosta koulutukseen: “Osallistujat olivat selkeästi kiinnostuneita aiheesta, vaikka näin laajalle ammattiedustukselle on usein haastavaa rakentaa kaikkia tasapuolisesti kiinnostavaa sisältöä. Positiivinen yllätys oli etenkin kännyköiden ja läppäreiden poissaolo, joiden näppäily on nykyisin ennemmin sääntö kuin poikkeus vastaavissa tilaisuuksissa.” Heinosen mukaan erityisesti mielenkiintoa ja keskustelua oli herättänyt jousiliitännäiset komponentit sekä poikkeavat ratkaisut, joihin Promeco on erikoistunut. Tällaisia poikkeavia tuotekokonaisuuksia ovat esimerkiksi DC-tasasähköä tuottavat kojeistot ja laivojen väylälukitukset, joita Promecon lisäksi tarjoaa vain harva muu toimija alalla. 

Asiakas kaiken keskiössä – yhteistyöllä lisäarvoa loppuasiakkaalle

ABB on järjestänyt vastaavia tilaisuuksia yhteistyössä Promecon kanssa jo noin kymmenen vuotta, tiiviimpää koulutustoiminta on ollut viimeiset viisi vuotta. Promecon puolelta tilaisuuden järjestäjänä toiminut myyntipäällikkö Juha Liipo kiittelee ABB:ta toimivasta yhteistyöstä: “Yhteistyössä on osunut henkilökemiat hyvin kohdilleen ja koulutustilaisuuksia on antoisa suunnitella yhdessä. On hienoa, että ABB:n puolelta ollaan asian suhteen aktiivisia ja asiakaslähtöisiä”. ABB järjestää koulutuksia myös muiden partnereidensa kanssa, mutta Pekka Heinosen mukaan Promecon kanssa toiminta on ollut aktiivisinta. “Koulutustilaisuudet ovat hyväksi havaittu konsepti, joista hyötyy molemmat osapuolet. Asioita saadaan tehokkaasti eteenpäin, kun ABB ideoi uusia ratkaisuja ja Promeco kehittää ideaa edelleen toteutuksen tasolla. Yhteisenä pyrkimyksenä on lisäarvon tuottaminen.