Strategia / Missio

Promeco on kokenut, luotettava sähkömekaanisten kokoonpanojen sekä niihin liittyvien palveluiden toimittaja.

KOKEMUSTA JA ASIANTUNTEMUSTA: HYÖDYNNÄ PROMECON OSAAMISTA

Voimme tarjota kohdennettuja tai kokonaisratkaisuja jokaisen asiakkaan erityisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Valmistuksen lisäksi tarjoamme erilaisia asiantuntijapalveluja esimerkiksi toimitusten ja kustannusten hallinnan, teknisen suunnittelun ja projektinhallinnan, testauksen ja luokittelun, asennusten sekä tuotetuen alalla.

Promeco tunnetaan tuotantoyksiköidensä osaamisesta ja pitkästä kokemuksesta. Meille on tärkeää, että resursseja käytetään aina tehokkaasti. Pyrimme myös jatkuvasti luomaan ja ylläpitämään luotettavia alihankintaverkostoja ja toimitus- ja palveluketjuja.

Promeco key advantages

Promeco – luotettava toimittaja

Promecon tavoite on olla ensisijainen kumppani yhä kasvavalle joukolle johtavia ja nousevia asiakasyrityksiä valituilla liiketoiminta-alueilla, sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti.

Voimme tarjota asiakkaillemme kattavia palvelukokonaisuuksia omilla erikoisaloillamme – laadusta tinkimättä.

Promecon arvot

Arvomme kuvaavat meitä ja sitä, miten me Promecossa työskentelemme.

Jatkuva kehittyminen – haluamme kehittää toimintaamme jokaisena päivänä ja organisaatiomme jokaisella tasolla.

Keskittyminen asiakkaaseen – haluamme aina ylittää asiakkaidemme odotukset.

Avoimuus – tietojen avoin jakaminen eri yksiköiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa on olennainen osa toimintaamme – ja tie menestykseen.

Luotettavuus – meidän sanaamme voi aina luottaa.

Promeco values

Tärkeitä lukuja

Työntekijäiden määrä

Työntekijöitä

Tuotantoyksiköitä

tuotantoyksiköitä 3 Suomessa, 1 Puolassa, 1 Kiinassa

Liikevaihto

liikevaihto 58M€

Turvallisuus, ympäristö ja laatu

Turvallisuudesta ja laadusta ei tingitä. Asiantuntemuksensa ja kokemuksensa ansiosta Promeco, suunnittelee ja valmistaa luotettavia tuotteita, jotka täyttävät tiukimmatkin standardit ja vaatimukset.

Promecon Terveys-, turvallisuus-, ympäristöja laatupolitiikka on saatavilla pyynnöstä. Katso Yhteystiedot -sivu.

TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ

Promeco liittyi Nolla tapaturmaa -foorumiin vuonna 2013 ja on sitoutunut parantamaan jatkuvasti turvallisuutta. Promecon turvallisuusjärjestelmä täyttää standardien vaatimukset.

Bureau Veritas on sertifioinut Promecon toimintajärjestelmän standardien ISO 14001 ja ISO45001 mukaisesti. Sertifiointi kattaa kaikki Promecon yksiköt Suomessa ja Puolassa.

KONFLIKTIMINERAALIPOLITIIKKA

Elokuussa 2012 Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC julkaisi lopulliset ”konfliktimineraaleja” (3TG-mineraalit) koskevat

säännöksensä, jotka on määritelty ja jotka vaaditaan Dodd–Frank Wall Street -uudistus- ja kuluttajansuojalain pykälässä 1502.

Promeco Group on sitoutunut vastuulliseen raaka-aineiden hankintaan itse valitun toimitusketjunsa osalta. Tuemme konfliktimineraali vapaata toimintaa. Konfliktimineraaleja ovat kulta, tina, tantaali ja volframi.

Vaadimme toimittajiltamme seuraavat asiat toimitettavien komponenttien ja materiaalien osalta:

  • Varmistamaan toimittajaketjunsa siten, että raaka-aineet eivät ole peräisin DRC (Kongon demokraattinen tasavalta) alueelta tai ne on sertifioitu ”konfliktivapaiksi” ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.
  • Täyttämään ja toimittamaan Promecolle CMRT lomakkeen säännöllisin aikavälein ja antamaan vaaditut tiedot liittyen mineraalien hankintaan
LAATU

Bureau Veritas on sertifioinut laatujärjestelmän kansainvälisen standardin ISO 9001 mukaisesti. Integroitua laatujärjestelmää käytetään kaikissa Promecon yksiköissä.

TÄRKEIMMÄT KANSAINVÄLISET SERTIFIOINNIT

Promeco on saanut Saksan rautatieviranomaisen (EBA) tunnustamalta valmistajien sertifiointielimeltä sertifioinnin kiskoajoneuvojen komponenttien ja osien hitsaukselle standardien SFS EN 15085 luokan CL1 mukaisesti.

DNV (Det Norske Veritas) on myöntänyt Promecolle MSA-sopimuksen (Manufacturing Survey Arrangement) myötä oikeuden suorittaa sähkökokoonpanojen tehdasluokituksen itsenäisesti. Lisäksi Promecolla on vastaava oikeus Bureau Veritaksen (Mode I) mukaisille luokituksille.