8.8.2023 Promeco Group Oy

Raideliikenteen laatutakuu jatkuu: Promeco läpäisi IRIS-auditoinnin toistamiseen

Promecon historian toinen IRIS-auditointi suoritettiin 31.7-1.8 Yrityspuiston tehtaalla Bureau Veritaksen toimesta. Kansainvälinen IRIS-sertfiointi perustuu ISO/TS 22163 standardiin, joka käsittelee rautatieteollisuuden laadunhallintaa. Auditoinnissa katselmoitiin toimintajärjestelmän dokumentaatiota läpi koko tuotanto- ja toimitusketjun aina myynnistä ja hankinnasta henkilöstöhallintoon, tuotantoon ja toimitusketjun hallintaan. Lisäksi auditoijat vierailivat tuotantotiloissa todentamassa käytännön toimintojen vastaavuutta dokumentoituihin tietoihin sekä tunnistamassa kehityskohteita. Suomessa on yhteensä kahdeksan IRIS-sertifikaatin omaavaa yritystä, joista Promecolla on sertifioinnin piirissä eniten tuotenimikkeitä.

Vahvalla pronssilinjalla kiitoksin ja pienin korjauksin

Promeco läpäisi auditoinnin menestyksekkäästi ja jatkaa tavoitteensa mukaisesti vahvalla pronssitasolla, kuten suurin osa vastaavista alan sertifioiduista yrityksistä. Auditoinnin tuloksena havaittiin yksi poikkeama sekä neljä kehityshuomiota. Suurin osa arvioitavista osa-alueista oli kiitettävällä, vertaisryhmän keskuudessa tyypillisellä tasolla.

Auditoijien selkeä yleisvaikutelma oli, että Promecon ymmärrys ja osaaminen IRIS-standardiin on kasvanut. Kiitosta saatiin muun muassa johdon ja työntekijöiden vahvasta sitoutumisesta sekä toiminnan joustavuudesta.

Kahden vuoden panostus kantaa hedelmää

Aluperin standardointiprosessi aloitettiin vuoden 2021 lopussa, jota seurasi keväästä 2022 lähtien intensiivinen panostus dokumentointityöhön ja osallistuminen aihealueen koulutuksiin. Promecolle myönnettiin sertifikaatti saman vuoden lokakuussa ensimmäisen auditoinnin myötä. Nyt yli vuoden käytössä olleen toimintamallin hyödyt näkyvät käytännön tekemisessä prosessiymmärryksen lisääntymisenä ja dokumentoinnin osoitettua arvonsa. Prosessinkuvaus on tarkentunut ja nykyisin saadaan selkeämmin tuotua esille se, mitä oikeasti tehdään. Näin myös osaaminen on tehty paremmin näkyväksi, jonka myötä hyvät toimintatavat on mahdollista monistaa tehokkaammin. Dokumentoinnin ansiosta onkin koettu valaistumisen hetkiä, kun on konkreettisesti huomattu, että meillähän tehdään monia asioita jo entuudestaan oikein ja hyvin. Mittaamisen kehittynyt systemaattisuus puolestaan on koettu hyödylliseksi työkaluiksi, joiden avulla todentaa kehitystä paremmin ja tehdä korjaustoimia tilanteessa, jossa havaitaan, että tavoitteita ei olla saavuttamassa toivotulla tavalla.

Oikeaoppisesta dokumentoinnista ei ole hyötyä vain Promecolle, vaan se on osa asiakaskeskeistä toimintamallia. Dokumentointi toimii laadunvarmistamisen välineenä ja tukee proaktiivista asiakaspalvelua, kun asiakkaan pyytämät tiedot ja dokumentit ovat heti saatavilla. Kun sitoudutaan “best practices” toimintaperiaatteeeseen, voidaan havaita hyötyjen kertaantuva: laadun parantuessa reklamaatiot ja edelleen niiden käsittelyyn käytettyjen resurssien määrä molemilla osapuolilla vähenee. Asioiden systeemaattinen tallentaminen takaa prosessien saumattoman jatkuvuuden myös muutoksien ilmetessä, kuten henkilökunnan vaihtuessa.

Kehitystyö jatkuu

Jatkon toimintasuunnitelman prioriteettinä on korjata havaittu poikkeama sekä huomioissa esiin nostetut aiheet. Jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen myös jo hyväksi havaittua toimintaa kehitetään edelleen askel kerrallaan. Lisäksi ISO/TS 22163 standardiin on tullut päivityksiä, jotka tullaan huomioimaan tulevissa toimissa. Ensi vuonna auditointi suoritetaan muutoksien mukaisesti.

IRIS-standardisoinnin myötä prosessiajattelun ilosanoma toimii esimerkkinä myös toiminnan muilla osa-alueilla. Tavoitteena on skaalata ja soveltaa systemaattisuuden oppeja toimintaan laajemminkin.