14.8.2023 Promeco Group Oy

Promecon ja Winnovan oppisopimuskoulutuksella työtä tekijöille ja tekijöitä työlle – uuteen ammattiin käytännön kautta

Raumalaisen ammattiopisto Winnovan ja Promecon ensimmäinen yhteinen oppisopimusopiskoulutus käynnistyi Promecon Pansian tehtaalla Kankaanpäässä toukokuun alussa ja kestää yhteensä puoli vuotta. Kyseessä on kokonaisuudessaan 15 opintopisteen sähkö- ja mekaniikka-asennuksen tutkintoon johtavien opintojen osa, koko nimikkeeltään Kojeistoasentajan Ammattitutkinto. Opinnoissa tehdään alusta asti käytännön töitä tehtaalla, jonka lisäksi lukujärjestykseen kuuluu työhön valmistavia sähkömekaniikan perusteiden teoriaopintoja sekä näyttötyö opintojen päätteeksi. Winnova on vastannut koulutuksen perusteista, Promeco työssäoppimisesta ja siihen ohjaavista materiaaleista. Promecolla on auki työpaikkojen jatkuva avoin haku, johon voi myös hakea ilman aiempaa taustaa. Oppisopimuskoulutus kuitenkin eroaa normaalista työn opettelusta juuri teoriakoulutuksensa johdosta ja koska siinä työnteko on osa ammattitutkintoon johtavaa kokonaisuutta.

Uusia alkuja

Winnovan oppisopimuslaisia on yhteensä 7-kappaletta. Yksi heistä on Jelena Salonen, joka on entiseltä koulutukseltaan lähihoitaja ja työskennellyt hoitoalalla viimeiset 12 vuotta. Alanvaihto alkoi pitkän hoitouran jälkeen pyöriä mielessä, koska Salonen koki, ettei pystynyt tekemään työtään enää arvojensa mukaisesti, vaikka hoitoalalla muuten viihtyikin. Toiveissa oli kokeilla jotain täysin uutta alaa, jossa töihin pääsisi nopeasti ja lyhyellä koulutuksella. Jelena törmäsi Promecon työpaikkailmoitukseen rekrytointisivustolla ja laittoi hakemuksen, jonka jälkeen häneen otettiin yhteyttä sattumoisin alkavaan koulutukseen liittyen. Jelena päätti tarttua rohkeasti tilaisuuteen, vaikka ala oli hänelle entuudestaan tuntematon ja Promecokin tuttu vain nimen tasolla. Nyt Jelena työskentelee logistiikan ja tavaran vastaanoton parissa. Haastattelun hetkellä suunnitelmissa oli myös kytkentätöiden opettelua.

Teemu Virtanen on toinen ryhmän opiskelijoista ja tuore kankaanpääläinen. Virtanen on lähtöjään Seinäjoelta, mutta muutti Kankaanpäähän oppisopimuskoulutusta ja sen tarjoamaa työmahdollisuutta varten. Teemulla oli jo jonkin verran aiempaa sähköalan osaamista aiemman, sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon puolesta. Lisäksi kokemusta löytyi tehdastyöskentelystä kuorma-autojen perävaunuja valmistavassa yrityksessä sekä elementtiasennuksen parista. Myös Teemu päätyi koulutusohjelman pariin työvoimatoimiston työnhakusivun kautta. Promeco ei ollut hänelle entuudestaan tuttu, mutta mahdollisuus kehittää omaa ammattitaitoa kuulosti lupaavalta. Oppisopimuskoulutuksen etuna Teemu näki myös sen lyhyen keston ja mahdollisuuden normaaliin työssäkäyntiin osana koulutusta. Tämä siksi, että aikuisena kynnys lähteä opiskelemaan tai vaihtamaan alaa on suurempi, eikä vuosia kestäviin opintoihin lähteminen ole välttämättä mahdollista. Sähköalan taustansa vuoksi Teemu työskentelee Pansian projektipuolella, jossa toteutetaan haastavampia konsepteja. Hän on päässyt jo hyödyntämään monipuolisesti aiempaa kokemustaan ja oppimaan uutta, muun muassa kiskoliitokset ovat olleet uusi tuttavuus. Paikkakunnalla tuoreen kankaanpääläisen on puolestaan yllättänyt kaupungin eläväisyys; liikettä ja liikennettä tuntuu olevan paikoittain jopa enemmän kuin Seinäjoella!

Asenne ratkaisee

Sopimuskoulutuksen projektipuolen ohjaajana toimiva Asko Kuusijoensuu kertoo, että hyviä hakijoita koulutukseen oli useita. Hakuprosessin paperityön ja esikarsinnan suoritti Promecon rekrytoinnin yhteistyökumppani Innolink Staff, jonka jälkeen lopulliset hakijat haastateltiin ja valittiin Promecon toimesta. “Aiempi kokemus alalta ei ollut edellytys, vaan valinnoissa painotettiin ensisijaisesti asennetta ja motivaatiota,” Kuusijoensuu kertoo valintojen perusteista. Hänen mukaansa Teemun valinnassa sähkötaustasta oli toki hyötyä, mutta erityisesti haastattelijoihin oli tehnyt vaikutuksen seinäjokelaisen valmius muuttaa Kankaanpäähän koulutuksen perässä. Jelenan kohdalla puolestaan motivaatiosta kertoi kiinnostus hypätä täysin uudelle alalle 12 vuoden vakaalta uralta. Kokonaisuudessaan hakuprosessi kesti vain pari viikkoa, eli hakijat saivat päätökset nopeasti. “Valinnat olivat selvästi oikeat, sillä kaikkien ryhmäläisten kanssa on ollut helppo toimia, homma on sujunut ja sovitut asiat ovat pitäneet,” Kuusijoensuu kiittelee opiskelijoita.

Toimivassa työympäristössä päivä hujahtaa kuin huomaamatta

Toistaiseksi koulutuksessa parasta on molempien opiskelijoiden mielestä ollut työpaikan hyvä ilmapiiri ja miellyttävät työtilat. Jelenalle kaikki on ollut uutta, joten hänellä ei ollut työstä mitään odotuksia, eikä siis myöskään yllätyksiä ole ollut. “Ainoa yllättävä asia on ollut korkeintaan se, miten hyvin viihdyn työssä. Usein päivän päättyessä ihmettelen, että loppuiko se jo!”, Jelena kertoo nauraen. Hänen mielestään työssä parasta on selkeä päivärytmi, ja se, että jos jokin asia askarruttaa ja jää auki, se pyritään selvittämään ja asiaan palataan.

Myös Teemun mielestä kaikki työn perusasiat ovat hyvällä tolalla, erityisesti häntä on miellyttänyt hyvät työkalut ja oma parkkipaikka. Yksi parannuksen aihekin tosin löytyy: muuten erinomaiset työkalut voisivat palautua oikeille paikoilleen tehokkaammin. Teemu oli yllättynyt Promecon moderneista ja hyvin toimivista työtiloista, sillä aiemmin tehdasympäristöissä työskennellessään sisäilma oli usein tunkkainen. Ohjaaja Kuusijoensuu vahvistaakin, että työympäristön eteen tehdään jatkuvasti töitä: “Saneeraukset on aloitettu vuonna 2017 ja niiden kunnostus ja ylläpito on jatkuva prosessi. Meillä on haluttu panostaa hyvään sisäilmaan ja valaistukseen, jotka huonosti hoidettuina aiheuttavat muun muassa päänsärkyä.”

Koulutusyhteistyötä kokemuksella ja uutta oppien

Promecolla on järjestetty oppisopimuskoulutusta jo pitkään, aiemmin yhteistyökumppanina on ollut ammattiopisto Sataedu. Nyt uutena kumppanina yhteistyötä lähdettiin kokeilemaan Winnovan kanssa, ja kokemus on ollut positiivinen. Kuusijoensuu on 17-vuoden Promeco-taustalla ensimmäistä kertaa mukana oppisopimusohjaajana ja erittäin tyytyväinen Winnovan toimintaan: “Winnovan vastaava opettaja on ohjannut hyvin myös meitä tämän uuden koulutusyhteistyön kanssa ja käynyt kanssamme läpi opetusmateriaaleja. Tässä on päässyt itsekin oppimaan paljon,” Kuusijoensuu kertoo ja jatkaa: “Tulevaisuudessa olisi hienoa olla mukana vielä aktiivisemmin, jonka lisäksi meidän tarjoamia materiaaleja tulisi lisätä ja kehittää”. Ainoa haaste koulutusohjelmassa on ollut sen ajankohta, sillä muun muassa kesälomakaudesta johtuen asioita on välillä jouduttu hoitamaan kiireen tahdittamana. Perehdytys on kuitenkin haluttu hoitaa huolella ja opiskelijoille taata oppimisrauha, eikä kiire olekaan Jelenan ja Teemun mielestä näkynyt käytännön tekemisessä. Toisaalta kiire on koettu vahvistuksena sille, että lisätyövoimalle on tarvetta, johon juuri käynnissä olevan koulutuksen kaltaisilla toimilla pyritään vastaamaan.

Winnovan ammattitaitoinen ohjaus perustuu vankkaan kokemukseen rekrytointikoulutuksista, sillä ammattiopisto on järjestänyt vastaavia koulutuksia myös muille sähkökeskusvalmistajille. Lähtökohtaisesti opetussuunnitelmat räätälöidään yrityksen ja koulutuslinjan tarpeiden mukaan. Opiskelijat pääsevät hyödyntämään näitä käytäntöön sidottuja opintoja sähköasentajan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa suorittaessaan. Jatko tulevaisuuden yhteistyökoulutuksien suhteen on vielä auki, mutta jatkossa teoriaopintoja suoritettaisiin mahdollisesti myös oppilaitoksen omissa, opiskelua tehostaviksi suunniteluissa tiloissa.

Rohkeasti mukaan!

Kenelle Jelena ja Teemu suosittelisivat oppisopimuskoulutusta? Kenelle vaan, ketä ala vähääkään kiinnostaa ja jos on mielenkiintoa opetella uutta, oppisopimuslaiset tiivistävät. Kuusijoensuu vahvistaa alan ja oppimismallin soveltuvan kaikille: “Oppiminen on joustavaa ja tehtäviä voidaan muokata työntekijän tarpeiden mukaan, esimerkiksi fyysiset rajoitteet pyritään huomioimaan. Työt ja koulutusmalli sopivat kenelle vaan, kenellä on kiinnostusta ja oikea asenne, itse työn oppii varmasti!”