21.11.2023 Promeco Group Oy

Oppisopimusjakson satona kuusi kojeistoasentajaa

Promecon Pansian toimipisteessä toukokuussa aloittaneiden Winnovan opiskelijoiden oppisopimusurakka on tullut päätökseensä. Tutkinto-osuuden viimeistelleet näyttötyöt järjestettiin lokakuun lopulla, joista kaikki opiskelijat onnistuneesti suorituivat. Koulutusjaksossa on ollut kyse jakokeskusasennuksen opintokokonaisuudesta, joka on osa Sähkö- ja automaatioalan perustutkintoa.

Näytön paikka

Opiskelijoiden haasteena oli näyttötyönä kokoonpanna puhallinkäynnistimen sähkökeskus. Kokonaisuuteen kuului kaikki työvaiheet materiaalien keräilystä kalustuskytkentään, tarkastustoimiin ja oikeaoppiseen dokumentoitiin. Kaikki kuusi opiskelijaa suorittivat tehtävän itsenäisesti samanlaisen aihion pohjalta. Näyttötyössä oli kyse tositoimista, sillä koitoksen lopputuloksena syntyi käypiä sähkökeskuksia. Opiskelijoita ei päästetty helpolla, vaan tehtävään oli tarkoituksella ujutettu testivirheitä, koska opiskelijoiden kehittyneen osaamistason vuoksi pienen lisähaasteen katsottiin olevan paikallaan.

Vaikka valmiuksia näytöstä suoriutumiseen oli kartutettu kesän aikana käytännön tekemisen myötä, lähdettiin sitä toteuttamaan esivalmistelujen myötä noin viikkoa aiemmin. Tällöin näyttötyön valvojiksi nimetyt Promeco-konkarit ohjasivat opiskelijoita aihioiden kokoamisvalmisteluissa, jättäen tulevaa loppunäyttöä varten määritellyt osuudet tekemättä. Valvojat tarkkailivat esivalmisteluista suoritutumista osana työn kokonaisarviointia. Näytön suorittaminen ei ollut tiukkapipoista puurtamista, vaan apua ja tarkennusta sai kysyä tarvittaessa. ”Tästä ei rokotettu, ennemminkin päinvastoin: kaikki esiin tulleet pohdinnat olivat hyviä ja aihellisia. Asianmukaisten kysymysten esittäminen on taito, joka osaltaan kertoo alaan liittyvän loogisen ajattelun kehittymisestä,” opiskelijoiden projektipuolen ohjaajana toiminut Asko Kuusijoensuu Promecolta toteaa.

Näyttötöitä arvioivat kaksi valvojaa Winnova-oppilaitoksen puolesta ja kaksi valvojaa Promecolta. Vaikka oppisopimuslaisten työskentely oli läpi kesän ollut kiitettävää, yllättivät tulokset Kuusijoensuun positiivisesti: ”Vaikka opiskelijat tulevat erilaisista taustoista ja osaamisen vahvuudet ovat erilaisia, olivat tulokset kautta linjan tasaisen korkeita. Näin hyvä työnjälki kokoonpanosta yllätti etenkin, koska työtehtäviä on kesän aikana ollut monipuolisesti, eikä kaikki opiskeltu teoriakaan ole ollut juuri kyseisen kaltaisiin kokoonpanotehtäviin kohdennettua.”

Myös Winnova oli arvioissaan samoilla linjoilla. Loppuraportissaan oppilaitoksen valvojat Juhani Nygren ja Ismo Eskelinen nostivat esiin muun muassa opiskelijoista huokuneen korkean motivaation ja tehtävään sitoutumisen sekä asiakaskeskeisen asenteen. Myös Promeco sai raportissa kiitosta hyvin järjestetystä näyttötilanteesta, joka vastasi tehtävissä työskentelyn todellisuutta.

Puolen vuoden kehitysspurtti

Opiskelijat arvioivat, että jo puolen vuoden opinto- ja työjakson aikana oma osaaminen on kehittynyt huimasti. Monella opiskelijalla asioiden oppiminen lähti nollasta, joten kehityskaari on ollut merkittävä: ”Aiemmin työskentelin kulttuurialan tehtävissä, enkä ollut oikeastaan ikinä ollut tekemisissä työkalujen kanssa. Kärjistäen voisi sanoa, että nyt paitsi tunnistan vasaran ja porakoneen, osaan jopa käyttää niitä ja pystyn työskentelemään melko itsenäisesti,” kertoo Sari, yksi opiskelijoista, omasta kokemuksestaan nauraen. Myös ohjaaja Kuusijoensuu vahvistaa, että puolen vuoden aikana kehitys on ollut huomattavaa: ”Opiskelijoiden kehityksen voi havaita konkreettisesti jälkilaskennan lukuja seuraamalla, joita pystymme tarkastelemaan työntekijätasolla. Muun muassa tuotteiden läpimenoajat ovat nopeutuneet samalla kun laatuvirheiden määrä on laskenut. Luvuista näkyy myös se, kuinka kesän aikana eri taustoista johtuvat lähtötasot ovat tasoittuneet.”

Normipäivä luvassa huomennakin

Entä miltä tuntuu opiskelijoista nyt, kun taskussa on tuore opintotodistus? Kaikki kuusi opiskelijaa toteavat hymyssä suin, että ei oikeastaan erityisemmältä, vaikka suoritettu saavutus hieno virstanpylväs onkin. ”Koska opinnot ovat olleet niin käytännönläheisiä ja tavallisen työssäkäynnin omaisia, ei niiden etenemisestä ole ollut suurempaa stressiä eikä sitä ole oikeastaan huomannut”, opiskelijat valottavat neutraaleja tunnelmiaan. ”Vaikka toki on mahtavaa saada virallinen vahvistus omalle osaamiselle, etenkin kun kyseessä on ollut itselle täysin uusi ala,” Sari lisää. Lähes kaikki oppisopimuslaiset toteavatkin opiskelumuodon parhaaksi puoleksi käytännönläheisyyden ja sen, että on päässyt oppimaan monipuolisesti uusia asioita. Joni, toinen tuoreista valmistujista, vahvistaa tämän omalta osaltaan: ”On ollut motivoivaa päästä tekemään oikeita alan töitä. Olen aiemminkin osallistunut Työvoimapalveluiden kautta erilaisiin työllisyysaloitteisiin, joista tämä on ollut onnistunein kokemus.”

Valmistumisen myötä oppisopimusohjelma on saatu päätökseen, mutta kentällä työt jatkuvat entiseen malliin. Koulutusohjelman myötä Promeco on saanut kuusi uutta kojeistoasentajaa, joiden ura talossa jatkuu työsuhteen merkeissä. ”Kaiken kaikkiaan oppisopimusohjelma on ollut meille erinomainen kokemus ja ylittänyt jo lähtöjäänkin myönteiset odotukset. Myös me ohjaavana työnantajana olemme saaneet paljon hyviä oppeja, muun muassa perehdytystoimiemme kehittämiseksi edelleen. Tulevaisuudessa lähdemmekin vastaaviin hankkeisiin entistä paremmin valmistautuneena,” Kuusijoensuu kuvaa Promecon kokemusta. ”Tällä hetkellä uudelle rekrykoulutukselle ei ole tarvetta, mutta väylää käytetään varmasti hyödyksi jatkossakin, etenkin kun yhteistyö Winnovan kanssa on havaittu toimivaksi. Meillä on yhteistyötä Winnovan kanssa myös siinä mielessä, että Promecolta osallistuu työntekijöitä oppilaitoksen järjestämiin sähköalan jatkokoulutuksiin. Tämä on tulevaisuudessa potentiaalinen mahdollisuus myös nyt päättyneen koulutuksen opiskelijoille, joiden opintoja voi hyödyntää sähköalan perustutkinnon suorittamisessa, ” Kuusijoensuu jatkaa. Tuoreet kojeistoasentajat eivät ainakaan vielä ole miettineet jatko-opintoja, sillä uusissa työtehtävissä on vielä kiinnostavaa opittavaa nykyiselläänkin, mutta kuka tietää tulevasta!