Man photographed from behind working with electrical panel

News

Kategoria: Promeco Group Oy

21.11.2023 Promeco Group Oy

Oppisopimusjakson satona kuusi kojeistoasentajaa

Promecon Pansian toimipisteessä toukokuussa aloittaneiden Winnovan opiskelijoiden oppisopimusurakka on tullut päätökseensä. Tutkinto-osuuden viimeistelleet näyttötyöt järjestettiin lokakuun lopulla, joista kaikki opiskelijat onnistuneesti suorituivat. Koulutusjaksossa on ollut kyse jakokeskusasennuksen opintokokonaisuudesta, joka on…

2.6.2023 Promeco Group Oy

Uusi tilikausi on lähtenyt liikkeelle positiivissa merkeissä

Promecon liiketoiminta kasvoi viime vuonna ennätyksellisen paljon. Nyt näyttää siltä, että tänä vuonna kasvua tulee toinen mokoma. Epävakaasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta pääsimme viime vuonna historialliselle kasvu-uralle. Tilauskanta on kehittynyt positiivisesti…

Promecolla panostetaan työhyvinvointiin
11.5.2023 Promeco Group Oy

Promecolla panostetaan työhyvinvointiin

Kun työntekijä jaksaa ja voi hyvin, myös työnantaja on tyytyväinen. Promecolla mahdollisuudet liikkumiseen eivät rajoitu työajan ulkopuolelle. Promecon työntekijät tekevät joko fyysistä työtä, jossa työpäiviin sisältyy tuhansia askeleita ja nivelet…

7.2.2023 Promeco Group Oy

Promecon strategiaa on päivitetty vastaamaan nykytilannetta

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia ja siitä seurannut muuttunut maailmantilanne aiheuttivat muutoksia myös Promecon toimintaympäristöön ja kasvumahdollisuuksiin. Sen seurauksena päätimme viime vuoden puolella päivittää kasvustrategiaamme vastaamaan paremmin muuttunutta ympäristöä. Lähes puolet…

17.11.2022 Promeco Group Oy

Promecon toimitusketju toimii vastuullisesti

Promeco haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Vastuullisuus on meille olennainen arvo itsessään, mutta myös asiakkaamme ja viranomaisemme asettavat vaatimuksia toimintamme vastuullisuudelle. Meillä puolestaan on omat vaatimuksemme toimitusketjullemme. Kartoitimme toimittajiemme vastuullisuustoiminnan…

IRIS sertifikaatti
2.11.2022 Promeco Group Oy

IRIS sertifikaatti myönnettiin Promecolle

Kansainvälisen raideliikenteen IRIS-sertifikaatti standardista ISO/TS 22163 on nyt myönnetty Promecolle. Promeco on kahdeksas Suomessa toimiva yritys, jolle sertifikaatti myönnettiin. Promecon prosesseja ja toimintatapoja arvoitiin lokakuun 24.–26. päivä. Auditoijat kävivät läpi…

7.10.2022 Promeco Group Oy

Avasimme uuden tehtaan Puolassa

Olemme ottaneet käyttöön uudet tuotantotilat mekaniikka-asennuksille Puolan Strzebielinossa. Uudessa tehtaassa on 1100 neliötä ja se mahdollistaa mekaniikkakokoonpanon läpimenon kaksinkertaistamisen. Sähkökokoonpano tapahtuu edelleen Goscicinossa. Lisätilojen lisäksi uudessa tehtaassa panostettiin varastohenkilöstön tietotaitoon…

oppilaitosyhteistyö
22.3.2022 Promeco Group Oy

Aloita työura Promecolla: katso opinnäytetöiden aiheet

Lähenevätkö opinnot loppuaan? Haaveena huipputyöpaikka kansainvälisesti menestyneessä yrityksessä? Jos vastasit kyllä, katso opinnäytetyöaiheemme.

Promeco ja RMC yhteistyöhön TT-Linesin alusten varustelussa
15.3.2022 Promeco Group Oy

Promeco ja RMC yhteistyöhön TT-Linesin alusten varustelussa

Promeco on tehnyt sopimuksen Raumalla sijaitsevan laivanrakennusyhtiön RMC:n kanssa kahden aluksen päätauluratkaisujen valmistamisesta. Tasmanialaiselle TT-Linesille tilattuihin matkustaja-aluksiin tullaan tekemään uudenaikaiset järjestelmät, joissa käytetään edistyksellistä tekniikkaa. Ensimmäisen aluksen päätauluratkaisu saatetaan valmiiksi…

oppilaitosyhteistyö
25.2.2022 Promeco Group Oy

Sataedu ja Promeco – Kahden vahvan teknologiaosaajan yhteistyö kantaa hedelmää

Promeco ja Sataedu tekevät tiivistä yhteistyötä, jossa opiskelijat saavat arvokasta työkokemusta ja Promeco oman alansa osaajia. Sataedun opinto-ohjaaja ja tiiminvetäjä Petri Tyrkkö tietää, kuinka tärkeää työkokemuksen saaminen opiskeluaikana on myöhemmän…