Employee stories

Projektitoimiston päällikön katsaus menneeseen – Päiväni projektipäällikkönä

Taneli siirtyi uusiin päällikkötehtäviin vasta hiljattain ja nyt hän kertoo urastaan Promecolla.

Taneli, projektitoimiston päällikkömme Kankaanpäästä raideliikennemekaniikan puolelta, on melko tuore kasvo Promecolla ja siirtynyt uusiin päällikkötehtäviin vasta hiljattain. Hän on ollut talossa yhteensä noin vuoden ajan, työskennellen alun perin raideliikennemekaniikan projektipäällikkönä. Tanelilla oli jo ennen Promecoa vahva tausta alalta, sillä hän oli toiminut viisi vuotta vastaavissa projekti-insinöörin tehtävissä toisen yrityksen palveluksessa. Tuolloin alana oli keskiraskas konepajateollisuus ja työympäristönä perinteisempi pajamiljöö, jossa työstettiin paksumpia metallimateriaaleja. “Nyt, kun käsiteltävänä on enemmän alumiini- ja rosterituotteita ja TIG-hitsausta, on työympäristökin aiempaa siistimpi,” Taneli kertoo.

Kehitystyön äärellä töissä ja opinnoissa

Eteneminen projektitoimiston päälliköksi on ollut luonteva siirto, koska jo projektipäällikkönä Taneli otti vastuuta prosessien kehittämisestä. “On hienoa, että pääsee ihan virallisen työnkuvan kautta keskittymään prosessien systemaattiseen kehittämiseen, se selkeyttää tekemistä”, hän kertoo uuden vastuun eduista. Taneli on taustaltaan tuotantotalouden insinööri ammattikorkeakoulusta, ja aloittaa nyt vastaavan ylemmän tason korkeakoulututkinnon. Uudessa työnkuvassaan Taneli pääsee hyödyntämään opintojaan käytännössä ja muun muassa tekemään opinnäytetyön omaan työhönsä liittyen. Vastavuoroisesti Promeco hyötyy järjestelystä saaden heti käyttöön alan uusinta osaamista.

Päivä projektipäällikkönä

Koska haastatteluhetkellä Taneli on työskennellyt uudessa roolissaan vasta muutaman päivän, kuvailee hän enemmän kokemustaan projektipäällikkönä. Projektipäällikkönä työpäivät koostuivat ennen kaikkea yhteydenpidosta asiakkaaseen sekä tehtaan puolella projektin etenemisen varmistamisesta. Aikataulujen antaessa myöten hän osallistui myös suunnittelutehtäviin. Talon sisällä yhteistyötä tehdään projektityössä moneen suuntaan muun muassa hankinnan, suunnittelun, laadunvalvonnan ja tuotannon johdon välillä. Vaikka työssä on tärkeää olla läsnä siellä missä tapahtuu, eli tehtaalla, on hommia mahdollista tehdä jonkin verran myös etänä. Tulevaisuudessa raideliikenteen projekteissa pääsee todennäköisesti tekemisiin myös hitsausrobotiikan kanssa uuden Pema-hitsausrobotin käyttöönoton myötä. Tanelille hitsausrobotiikka on tuttua edellisestä työstä, mutta alumiinin hitsaus robotilla tuo uusia haasteita myös hänelle.

Raideliikenne alana oli Tanelille uusi, ja se, että asiakkaina on isoja nimiä, on ollut hieno mahdollisuus päästä oppimaan alusta saakka alan parhailta. Laatutietoutta puolestaan on päässyt kehittämään yleisten standardien lisäksi asiakkaiden yksilöllisten vaatimusten myötä. Oppia on saanut myös tuotannon tehostamisesta, joka on kilpailukyvyn säilyttämiseksi elintärkeä ja jatkuva kehityksen kohde. Tanelin mukaan projektityössä parasta on sen konkretia, eli että työ tietyn projektin osalta on saatettu loppuun, kun se läpäisee FAI-tarkastuksen ja voidaan siirtää sarjatuotantoon. “Lisäksi merkityksellisyyttä tuo se, että tietää työskentelevänsä tärkeiden asioiden parissa, sillä valmistamillamme tuotteilla on raideliikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa iso rooli,” Taneli lisää.

Osaamisesta etua, mutta asenne ratkaisee

Koska projektipäällikön tehtävissä joutuu välillä vaihtamaan hattua ja ottamaan kantaa muun muassa suunnitteluun, on työssä etua teknisen alan koulutuksesta. Mekaniikan alan tuntemus helpottaa entisestään työn haltuunottoa, etenkin jos on ymmärrystä hitsaamisesta. Parhaiten työn oppii kuitenkin tekemällä, eikä uusia tulokkaita jätetä yksin: myös Tanelin kokemuksen mukaan työkavereilta on aina saanut apua. Ennen kaikkea työssä tarvitsee kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia, paineensietokykyä sekä jämptiä asennetta.

Eväitä työssäjaksamiseen

Vapaa-ajalla liikuntaharrastukset pitävät huolen, että projektit eivät pyöri mielessä työpäivän jälkeen. Pitkän kiekkohistorian omaavana Tanelin harrastuksiinsa kuuluu edelleen muun muassa jääkiekko. Suunnitelmissa onkin tulevalla kaudella hyödyntää promecolaisten jääkiekkovuorot, jonka lisäksi ahkerassa käytössä on työnantajan tarjoama ePassi.

Alkujaan Taneli on kotoisin Ylivieskasta, mutta muuttanut Satakuntaan perhesyistä. Paikkakuntana Kankaanpää on yllättänyt aktiivisuudellaan. Promecolla työskentelyssä puolestaan parasta on erinomainen työporukka. Tanelin mukaan yrityksen perheomisteisuus heijastuu mukavaan työilmapiiriin, jossa työntekijöiden viihtyvyyteen kiinnitetään huomiota.

Tanelin edettyä projektitoimiston päälliköksi on haastattelun hetkellä haku auki projektipäällikön tehtävään. Taneli kannustaa kaikkia kiinnostuneita hakemaan rohkeasti, tiimiin odotetaan uutta jäsentä innolla ja apua uuden tehtävän aloittamiseen on tarjolla. “Toivottavasti saadaan paljon hyviä hakijoita!”, kuuluu saappaat seuraavalle jättäneen lopputerveiset.