25.2.2022 Promeco Group Oy

Sataedu ja Promeco – Kahden vahvan teknologiaosaajan yhteistyö kantaa hedelmää

oppilaitosyhteistyö

Promeco ja Sataedu tekevät tiivistä yhteistyötä, jossa opiskelijat saavat arvokasta työkokemusta ja Promeco oman alansa osaajia.

Sataedun opinto-ohjaaja ja tiiminvetäjä Petri Tyrkkö tietää, kuinka tärkeää työkokemuksen saaminen opiskeluaikana on myöhemmän työllistymisen kannalta. Isona ja laaja-alaisena työnantajana Promeco on tarjonnut työssäoppimismahdollisuuksia monien eri alojen, erityisesti teknologia-alan, mutta myös liiketoiminnan opiskelijoille.

”Promeco on ollut alusta lähtien mukana, kun ammatillisen puolen perusopetusta on tuotu työpaikoille työssäoppimisen muodossa. Olemme tehneet yhteistyötä myös useissa alue- ja työelämänkehittämishankkeissa, kuten Raskaskoneiden koulutuslinja sekä Uusi Metallin Oppimisympäristö. Muutamia mielenkiintoisia uusia avauksia on tulossa koronapandemian helpottaessa”, Tyrkkö sanoo.

Opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä

Siinä missä Sataedun opiskelijat ovat saaneet Promecolta hyviä työtilaisuuksia, Promeco on päässyt kouluttamaan opiskelijoita omiin tehtäviinsä. Esimerkiksi, kun Promeco kattoi toimipaikkansa aurinkokennoilla, oli asennustehtävissä mukana Sataedun sähköalan opiskelijoita. Myös monissa muissa Promecon tuotantotilojen kehittämisprojekteissa on ollut mukana sähköalan opiskelijoita joko suoraan oppilaitoksen tai ulkopuolisten urakoitsijoitten toteuttamissa projekteissa.

Jo useamman vuoden ajan aloittavien teknologia-alan opiskelijoiden teollisen työpaikan tutustumisjakso on toteutettu Promecolla. Tyrkön mukaan vaikutukset näkyvät kouluopiskelussa selvästi.

”Opiskelijoiden ymmärrys työelämästä lisääntyy. He sisäistävät työn laadun, työturvallisuuden ja työyhteisön jäsenenä olemisen merkityksen ja hahmottavat paremmin kiertotalouden käsitteet. Samalla työkokemus motivoi heitä hakeutumaan oman alan kesätöihin.”

Promecon linjapäällikkö Pauli Tolosen mukaan opiskelijoilla on Sataedusta valmistumisen jälkeen hyvä pohja, mikä auttaa työllistymisessä.

”He tulevat meille aika hyvillä valmiuksilla, kun ovat olleet mukana näissä hankkeissa koko koulutuksensa ajan”, Tolonen sanoo.

Räätälöityjä koulutuksia aitoon tarpeeseen

Jotta Sataedu voisi palvella yrityksiä mahdollisimman hyvin, se käy tiivistä vuoropuhelua yhteistyökumppaneidensa kanssa niistä toiveista ja tarpeista, joita yrityksillä on. Sataedulla on esimerkiksi suunniteltu ja järjestetty nopealla aikataululla erilaisia rekrykoulutuksia, kun Promecolla on tarvittu isommin uutta työvoimaa.

”Olemme kertoneet koululle minkä tyylistä koulutusta kaipaamme ja koulu on vastannut tähän erittäin hyvin. Olemme olleet tyytyväisiä yhteistyöhön”, Tolonen sanoo.

Yhteistyön tulos näkyy selvästi myös Promecon tehtaalla Kankaanpäässä.

”Samalla tavalla kuin asentaja näkee työnsä tuloksen suoraan, kun annettu työ valmistuu, näen oman työni tuloksen aina Promecolla vieraillessani. Iso osa kotimaisista työntekijöistä on ollut minun kanssani opiskelemassa teknologian osaajaksi”, Petri Tyrkkö sanoo.