2.11.2022 Promeco Group Oy

IRIS sertifikaatti myönnettiin Promecolle

IRIS sertifikaatti

Kansainvälisen raideliikenteen IRIS-sertifikaatti standardista ISO/TS 22163 on nyt myönnetty Promecolle. Promeco on kahdeksas Suomessa toimiva yritys, jolle sertifikaatti myönnettiin. Promecon prosesseja ja toimintatapoja arvoitiin lokakuun 24.–26. päivä. Auditoijat kävivät läpi kaikki Promecon toiminnot kuten myynnin, raaka-aineiden ja toimitusketjun hallinnan, tuotannon, lopputuotteen toimitukset sekä jälkimarkkinoinnin. Auditoinnissa katselmoitiin toimintajärjestelmän dokumentaatiota, minkä lisäksi auditoijat vierailivat tuotantotiloissa katselmoimassa käytännön toimintojen vastaamista dokumentoituun tietoon. IRIS tulee sanoista International Railway Industry standard, ja se perustuu ISO 9001 laadunhallintastandardiin, jota on täydennetty rautatieteollisuuden erityisvaatimuksilla.

Auditoijat toivat useasti esiin, että erinomainen valmistautumisemme ja asiantuntijuutemme auditoinnissa näkyi. Loimme auditoijiin hyvän ensivaikutelman jo auditoinnin alussa auditointivalmiudellamme, vaatimusten tuntemuksellamme sekä dokumentointimme tasolla. Hyvä ensivaikutelma kantoi hedelmää ja auditoitavat prosessit toisensa jälkeen vakuuttivat auditoijat IRIS-sertifikaatin arvoisesti.

Saimme hyvää palautetta auditoijilta sekä auditoinnin aikana että loppupalaverissa. Auditoijat näkivät vahvuutenamme mm. standardin vaatimusten tuntemisen ja hyvän valmistautumisen tulevaan auditointiin dokumenttien hallinnan kautta. Auditoijat olivat positiivisesti yllättyneitä tuotantotilojen järjestyksestä sekä halustamme kehittää toimintaa esimerkiksi tuotteen tarkastuksen testauslistan selkeyttämisellä. Prosessien omistajien vastuu omista prosesseistaan näkyi myös auditoinnissa positiivisesti. Auditoinnin lopputuloksena oli neljä pientä poikkeamaa ja muutama kehityskohde. Auditoijat näkivät, että pienillä kehitystoimenpiteillä meidän olisi mahdollista saavuttaa seuraava taso, eli hopeinen IRIS-sertifikaatti.

IRIS-projekti alkoi puolitoista vuotta sitten, kun päätimme Promecolla hankkia IRIS-sertifikaatin. Saimme apua vaatimusten ymmärtämiseen käytännössä mm. Bureau Veritaksen keväällä järjestämässä kaksipäiväisessä koulutuksessa. Aloitimme toimintajärjestelmän dokumentaation ja prosessien kehittämisen IRIS-vaatimusten mukaiseksi heti koulutuksen jälkeen. Loimme projektin aikana yli 100 uutta dokumenttia Intranettiin Promecon toimintajärjestelmään sekä saman verran päivitettiin vanhoja dokumentteja vastaamaan vaatimuksia ja menettelyjä.

Dokumentaation kehittämisen lisäksi IRIS painotti prosessiajattelua. Suurimmat toiminnalliset muutokset kohdistuivat prosessien hallintaan. Pronssisen IRIS-tason saavuttamisessa avainasemassa olivat asiakaslähtöisyys, prosessien tunnistaminen, prosessien kuvaus, prosessin omistajuus ja omistajan vastuut, sekä prosessien suorituskyvyn (KPI- mittarit) jatkuva seuranta ja kehitys.

Promecon laatu- ja turvallisuusjohtaja Heidi Hakala iloitsee kiitollisena: “Kaiken kaikkiaan kultainen suoritus kaikilta IRIS-projektiin osallistuneilta sekä koko Promecon PU Mechanics tuotantoyksikön henkilöstöltä!”