17.11.2022 Promeco Group Oy

Promecon toimitusketju toimii vastuullisesti

Promeco haluaa olla kestävän kehityksen edelläkävijä. Vastuullisuus on meille olennainen arvo itsessään, mutta myös asiakkaamme ja viranomaisemme asettavat vaatimuksia toimintamme vastuullisuudelle. Meillä puolestaan on omat vaatimuksemme toimitusketjullemme.

Kartoitimme toimittajiemme vastuullisuustoiminnan tasoa kyselyllä elokuussa 2022. Saimme reilusti yli 100 vastausta niin globaaleilta yrityksiltä kuin pieniltä paikallisilta toimijoilta. Vastaukset osoittavat, että hankintaketjuumme kuuluvat yritykset kokevat asian tärkeäksi.

”Yritykset ovat tietoisia siitä, että vastuullisuus on koko liiketoiminnan edellytys. Ne ovat asioita, joita meidän kaikkien on tehtävä, jos haluamme pärjätä alalla myös tulevaisuudessa”, Promecon Director of Supply Management, Jessica Åkerberg sanoo. Vain muutamat vastaajat kertoivat, etteivät olleet vielä tietoisesti ottaneet käyttöönsä kestävän kehityksen menettelyjä, mutta aikoivat aloittaa viimeistään ensi vuonna.

”Vastuullisuus on laaja käsite, ja on todennäköistä, että yrityksissä on jo tehty toimenpiteitä sen eteen, mutta niitä ei välttämättä osata ajatella sellaisina. Neuvomme on kartoittaa aluksi tämänhetkistä toimintaa ja asettaa sitten konkreettisia kehitystavoitteita tietyille painopistealueille.”

Useimmat yritykset olivat kyselyn mukaan jo ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin. ”Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi pakkausmateriaaleihin, kierrätykseen, kuljetuksiin, energiantuotantoon ja sosiaaliseen kestävyyteen. Monet kokivat, että oma teollisuuden ala ja itse tuote ovat jo itsessään kestäviä, jos ratkaisuilla voidaan esimerkiksi korvata fossiilisia materiaaleja ja laitteita.”

Kestävä liiketoiminta tulee olemaan tulevaisuudessa perusedellytys, ja kestävät toimitusketjut tulevat olemaan avain menestykseen. Toteuttamamme kysely oli ensimmäinen askel toimittajakuntamme kestävän kehityksen toimintojen kartoittamisessa, ja tulokset lupaavat hyvää.

”Tässä vaiheessa toimenpiteet ovat vielä vapaaehtoisia, ja olen ylpeä siitä, että toimitusketjumme ottaa vastuullisuuden jo nyt vakavasti. Meillä on korkeat asiakasvaatimukset, ja voimme nyt nähdä, että voimme luottaa toimitusketjuumme tässä asiassa. Tämä on hyvä alku.”