7.2.2023 Promeco Group Oy

Promecon strategiaa on päivitetty vastaamaan nykytilannetta

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia ja siitä seurannut muuttunut maailmantilanne aiheuttivat muutoksia myös Promecon toimintaympäristöön ja kasvumahdollisuuksiin. Sen seurauksena päätimme viime vuoden puolella päivittää kasvustrategiaamme vastaamaan paremmin muuttunutta ympäristöä.

Lähes puolet tuloksestamme on tullut meriteollisuudesta, johon vallitseva tilanne näyttää nyt vaikuttavan voimakkaammin. Raideliikennetoimialalla taas on vihreän siirtymän kautta aikaisempaa voimakkaampi kasvupotentiaali. Esimerkiksi EU-tasolla raideliikenteeseen panostetaan nyt valtavasti. Tämä tulee näkymään myös omissa painotuksissamme lähitulevaisuudessa. Meiltä löytyy raideliikennetoimialalta vankkaa kokemusta ja osaamista, jonka nostamme nyt entistä vahvemmin esille. Olemme myös tehneet investointeja raideliikennetoimialaan, jotka mahdollistavat toimialan vahvistamisen.

Strategiatyössä esiin ovat nousseet myös mm. energiamurros, digitalisaatio sekä vastuullisuus. Energiamurros ja maailman sähköistyminen merkitsevät meille entistä parempia kasvunäkymiä tulevaisuudessa. Sähkö- ja mekaniikkavalmistuksen yhdistelmä tulee olemaan vahva myyntivaltti myös jatkossa.

Vastuullisuus on ollut Promecon kivijalka jo pitkään, ja nyt nostimme sen myös yhdeksi arvoistamme. Vastuullisuuteen liittyy myös digitalisaatio, mikä näkyy toimenpidesuunnitelmassamme. Asiakkaille täytyy toimittaa koko ajan enemmän tietoa yksittäisestä tuotteesta. Tämä edellyttää tiedon läpinäkyvyyttä ja huomattavasti tarkempaa tiedonkeruuta. Tulemme siksi panostamaan jatkossa entistä enemmän tiedon käsittelyn tehostamiseen.

Haluamme myös tuoda strategiassamme ihmiset ja työkulttuurin entistä enemmän etualalle. Olemme profiloituneet erikoisprojekteihin, joissa yksittäisten ihmisten osaaminen on merkittävässä roolissa ja henkilöstön koulutus on oleellista tuotelaadun ylläpitämiseksi.

Jalkautamme nyt päivitetyn strategian tehtaillemme erikseen määriteltyjen toimenpiteiden kautta. Kehittämissuunnitelmat koskevat kaikkia tehtaitamme, mutta näin saamme yksilöityä kunkin tehtaan tarkemmat tavoitteet.