2.6.2023 Promeco Group Oy

Uusi tilikausi on lähtenyt liikkeelle positiivissa merkeissä

Promecon liiketoiminta kasvoi viime vuonna ennätyksellisen paljon. Nyt näyttää siltä, että tänä vuonna kasvua tulee toinen mokoma.

Epävakaasta maailmanpoliittisesta tilanteesta huolimatta pääsimme viime vuonna historialliselle kasvu-uralle. Tilauskanta on kehittynyt positiivisesti myös tänä vuonna ja näkymä on nyt kohtuullisen pitkä. Kasvua ovat tuoneet erityisesti merenkulun investoinnit sekä energiamurros. Konttilaivat ovat pysyneet liikenteessä ja tavaroille riittää hinnannoususta huolimatta edelleen kysyntää.

– Olemme osuneet strategiatyössä oikeaan, sillä myynnillä riittää edelleen töitä. Monella sektorilla näkymä on tällä hetkellä melko harmaa, mutta olemme onnistuneet panostamaan niihin sektoreihin, joissa kasvua on riittänyt. Näkymät ovat hyvät ainakin kuluvan tilikauden loppuun asti. Voimme olla suht luottavaisin mielin siitä, että liiketoiminta etenee strategian mukaisesti, myynti- ja markkinointijohtaja Ville Ritakorpi sanoo.

Hyvistä näkymistä huolimatta liiketoiminnan kehittäminen on aiempaa hankalampaa. Vasteajat ovat pitkiä ja hinnankorotuspaineet ovat aiheuttaneet muutoksia toimintatapoihin.

– Olemme käyneet neuvotteluja siitä, miten saisimme siirrettyä hintojen nousua loppuasiakkaan tuotteeseen. Kasvu ei ole meille itseisarvo vaan kannattavuus. Meillä on isoja yrityksiä asiakkaina ja haluamme, että molemminpuolinen luottamus säilyy myös jatkossa.

Onnistuminen rekrytoinneissa on ollut kriittistä

Yhtenä suurena kasvun esteenämme on ollut työvoimapula. Se, että olemme saaneet rekrytointiin vauhtia, on ollut meille kriittistä. Promecon Kankaanpään tehtaalla kasvua on ollut noin 107 henkilöä parin viime vuoden aikana.

– Käynnistimme toukokuussa kojeistoasentajan oppisopimuskoulutuksen ja saimme myös siihen erittäin hyviä hakijoita. Sitä kautta saamme lisää uusia päteviä työntekijöitä. Meille on tullut niin alan vaihtajia kuin muualta muuttaneita ammattilaisia, tehtaanjohtaja Pasi Vanhatalo sanoo.

Myös ulkomaalainen työvoima on Promecolla ensiarvoisen tärkeää. Kansainvälisyys on meille arkipäivää ja perehdyttämiset on suunniteltu niin, että ne ottavat huomioon eri kielialueilta tulevat. Monet ovat muuttaneet pysyvästi alueelle ja integroituneet yhteiskuntaan hyvin. Promecolla on työntekijöitä esimerkiksi Puolasta ja Ukrainasta ja viimeisimpänä aloitti kuusi filippiiniläistä. Kesäkuussa filippiiniläisiä tulee seitsemän lisää.

– Meillä on erittäin hyviä kokemuksia ulkomaalaisista työntekijöistä. He ovat motivoituneita ja usein valmiita ammattilaisia. Suurin osa uusista filippiiniläisistä sijoittuu Pansian yksikköön, jossa heidät perehdytetään tehtäviin. Heidän yhteyshenkilönsä on jo käynyt kertomassa esimiehillemme millaisesta kulttuurista he tulevat ja miten heidät pitäisi kohdata. Tämä madaltaa kynnystä entisestään, Vanhatalo sanoo.

Rekrytoinneissa pidämme huolen siitä, että uusia ihmisiä tulee taloon pienissä erissä, jolloin työn laatu pysyy korkeana ja tekeminen on hallittua. Käymme perehdytyksessä läpi kriittiset työvaiheet ja työkalut. Uudet työntekijät aloittavat matalan kynnyksen osakokoonpanoista. Näin pystymme takaamaan sen, että tekemisemme on systemaattista ja tasalaatuista.  

– Työvoiman löytämistä voi pitää tänä päivänä onnistumisena. Ihmiset eivät tulisi meille, jos näkymä olisi vain pari kuukautta, Vanhatalo uskoo.