16.3.2021 Promeco Group Oy

Promeco Group Oy ja Jakamo yhteistyössä – Onnistunut viestintä on toiminnan tae

Nyt erityisaikana on tärkeää tehostaa informaation jakamista digitaalisesti. Jakamo-yhteistyöalusta on antanut tarvitun avun Promeco Group Oy:lle. Jakamo tehostaa entisestään toimivaa ja ongelmatonta viestintää juuri hankintaverkostoon – toimittajiin ja asiakkaisiin. Miten Jakamo on tuonut yhteen asiakkaat ja toimittajat ja mitä verkostoon kuuluminen merkitsee osapuolille? 

Promeco Group Oy:n hankinta- ja osto-organisaatio otti käyttöönsä Jakamo-alustan ja siten uuden toimintatavan tehostaakseen vuorovaikutusta ja tiedon jakamista toimittajasuhteissaan. Jakamo on suunniteltu valmistavan teollisuuden yritysten väliseen viestintään. Jakamon käyttöönoton tavoitteena on parantaa ostotilaus-, reklamaatio-, tarjouspyyntöprosessien ja toimittaja-auditointien tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja vuorovaikutusta. Näiden toimintojen lisäksi, Jakamo tarjoaa työkalut mm. yhteisiin kehitysprojekteihin ja asiakirjojen jakoon helposti.

Suuri kiitos kuuluu jo pilottivaiheessa mukaan lähteneille aktiivisille toimittajillemme. Käyttökokemukset ovat osoittaneet Jakamon edut viestinnän läpinäkyvyydessä ja eteenkin avoimien asioiden päätöksen viemisen osalta” kertoo Promeco Groupin hankintajohtaja Jessica Åkerberg. 

Palvelu on ilmainen, nettiselainpohjainen ja helppokäyttöinen. Jakamossa tietoa jaetaan avoimesti ja tieto on aina ajan tasalla sekä kaikkien henkilöiden nähtävissä. Tiedon jakaminen portaalissa parantaa tietoturvallisuutta ja vähentää perinteisen sähköpostin määrää. Mikäli yhteistyössä tulee henkilövaihdoksia, jaettu tieto ei katoa, vaan kaikki säilyy Jakamossa.

Jakamo on ihan loistava juttu ja parantaa huomattavasti tilaus- ja etenkin tilausvahvistusprosessin sujuvuutta. Järjestelmäintegraatio mahdollistaa sen, että toimittajan syöttämä tieto on suoraan käytettävissä meidän järjestelmässä esimerkiksi saldoprofiileilla” kertoo ostaja Mika Oksanen, Promecon Vaasan yksiköstä.

Toimittajamme voivat Promecon lisäksi laajentaa Jakamon käyttöä myös muihin asiakassuhteisiin tai omiin toimittajasuhteisiinsa. Toivotamme koko hankintaverkostomme tervetulleeksi mukaan tähän kehityshankkeeseen, jonka uskomme parantavan meidän kaikkien tehokkuutta ja kommunikointia merkittävästi”, summaa Jessica Åkerberg.

Lisätietoa Jakamosta: jakamo.net

>> Takaisin etusivulle